Labels

Aan postzegels is er geen ander verzamelproduct zo verwant als het label. Het label is eigenlijk een stukje papier wat ergens aan bevestigd of opgeplakt kon worden om hiermede een verzenddoel of eigenaar van iets aan te geven. In de 19e eeuw waren de koffer labels zeer bekend. Als je naar een hotel ging, dan kreeg je van het hotel een gegomde label om op je koffer te plakken en deze koffer werd dan ook daar bezorgd.
In de tijd dat er brieven verstuurd gingen worden, kwam het in zwang om middels labels afzender en/of adressen op de enveloppen te vermelden. Nog iets later, begin 20e eeuw, kwam reclame in opkomst en ook die maakte gebruik van labels maar nu om producten en evenementen bekendheid te geven.
In onze tijd wordt het label nog steeds gebruikt. In de Scandinavische landen komt het gebruik van labels nog veelvuldig voor. Een nieuw iets is dat veel organisaties tegenwoordig aan hun evenementen een label verbinden. Vaak is dit label alleen bij aankoop van een entreekaartje te bekomen en uit dien hoofde is het dan een filatelistisch item.

Maar goed; we beginnen met de reclamelabels. Het heeft geen zin om te vertellen dat er vele verschillende zijn. Het vermelden van alleen de firma naam en de plaats was voor de post in die dagen (pre 1940) voldoende om de post op het juiste adres te krijgen maar hoofdzakelijk werden de labels gebruikt om de afzender aan te geven en reclame te maken.

Voorbeeld van een reclame label

Voorbeeld van een reclame label

Voorbeeld van een reclame label

Voorbeeld van een reclame label Voorbeeld van een reclame label

Evenementen

Toen de labels wat meer in omloop gebracht werden (drukken werd allengs goedkoper) kwam ook het reclame maken voor evenementen middels labels (eigenlijk vroege stickers) in zwang. Voor vele motorfiets beurzen en wedstrijden verschenen er labels en zelfs motorclubs bedienden zich van dit propagandamiddel. Natuurlijk zijn er van onze eigen TT in Assen ook een aantal.

Een aantal labels van de TT Assen Een aantal labels van buitenlandse evenementen

Filatelistische labels.

De laatste tijd is het uitgeven van labels ter gelegenheid van filatelistische tentoonstellingen erg populair aan het worden. Nu kennen wij motorfilatelisten een serie die eigenlijk op dezelfde manier werd verkocht, maar dan al in 1939. Duitse rijk # 1,2, +3 (nummering volgens de MFN catalogus) konden namelijk alleen maar gekocht worden tezamen met een toegangskaartje voor de tentoonstelling of op vertoon van een toegangskaartje bij het speciale postkantoor. Ik ben alleen maar in het bezit van een kaartje waarbij de zegels meteen werden afgeleverd.

Duitse Rijk nr. 1

Toegangskaart voor de motortentoonstelling in Berlijn, 1939

Van moderne labels bij fila-tentoonstellingen ken ik er maar twee; namelijk het Franse label uit 1994 ter gelegenheid van de in het bloemenpark van Parijs gehouden Salon v/d postzegel (15/24 oct). Hoe verkoop hiervan geregeld was, weet ik niet exact maar ik geloof dat het ook gekoppelde verkoop was. In filatelie 12-1998 staat een afbeelding van een brief gefrankeerd met dit zegel.

Label van de Salon v/d Postzegel, 1994 Label van de IsraŽl '98 Wolrd Stamp Exhibition (zonder URL)

De andere uitgifte betreft een serie van vier labelvelletjes ter gelegenheid van de IsraŽl '98 World Stamp Exhibition. Deze tentoonstelling werd gehouden van 13 t/m 21 mei 1998 te Tel Aviv met als hoofdthema 50 jaar staat IsraŽl en evenzovele jaren jubileum van de Doar Ivri (Doar = post) opdrukken uitgifte. Op twee van de vier velletjes staat een scooterrijder. Het verschil tussen de twee velletjes zit hem in het feit dat op de tab bij een het internet adres staat vermeld. De overige zegels van de twee velletjes verschillen wel in tekening. Deze velletjes werden ter propaganda verkocht aan wie ze maar kopen wilde. Een vriend van me heeft gelopen stukken gefrankeerd met de labels. Voor zover ik weet zijn dit de enigste twee die binnen ons verzamelgebied vallen maar er zijn vele labels meer verbonden aan overal in de wereld gehouden tentoonstellingen.

 

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home