Over MFN & haar activiteiten

MFN staat voor: Motor Filatelisten Nederland. Zoals de naam al doet vermoeden, is de MFN een vereniging waarvan de leden zich bezig houden met het verzamelen van postzegels en aanverwante zaken (postwaarde stukken, (frankeer)stempels, First Day Covers etc.) met het thema Motorfiets.
De MFN is opgericht in 1987 op initiatief van Jan Termaaten. In 2012 werd alweer het 25-jarig bestaan van de MFN gevierd. Op dit moment heeft de MFN circa 90 leden. Uiteraard zijn er onder de leden velen die zelf motor rijden, maar ook velen die niet (meer) rijden. De leden zijn verdeeld over alle denkbare leeftijdscategorieŽn, van jeugd tot senioren.

Het belangrijkste doel van de MFN is om motorfilatelisten met elkaar in contact te brengen en te informeren. Dit gebeurt vooral tijdens de 2 ledenbijeenkomsten die elk jaar georganiseerd worden, door middel van de nieuwsbrief en uiteraard via deze website. Verder zorgt de MFN ervoor dat de leden hun verzameling kunnen uitbreiden, door het verzorgen van een nieuwtjesdienst, een veiling op de bijeenkomsten en het bieden van een advertentiemogelijkheid aan zijn leden.
In het volgende overzicht kunt u zien wat de activiteiten van de MFN zijn. Indien u ergens meer over wilt weten kunt u contact opnemen met de aangegeven contactpersoon, of via het algemene e-mail adres.

 

Nieuwsbrief

Voor de leden wordt een nieuwsbrief uitgegeven, vanaf 2023 in kleur. In deze nieuwsbrief wordt informatie gegeven over de vereniging en over verschillende aspecten van de motorfilatelie. Voorbeelden zijn:

  • mededelingen van het bestuur
  • nieuwe uitgiftes
  • achtergrondinformatie over bepaalde thema's in de verzameling (bv. oude en nieuwe filatelistische onderwerpen, bijzonderheden over bepaalde zegels enz.)
  • aankondiging en verslag van de ledenbijeenkomsten
  • verzameltips

De nieuwsbrief verschijnt 4 maal per jaar, in maart, juni, september en december. Bij de nieuwsbrieven van maart en juni wordt een losse bijlage gevoegd met daarin de kavellijst voor de veiling (zie onder), met daarin ook afbeeldingen van alle veilingkavels die niet in de catalogus te vinden zijn (zoals postwaardestukken, kaarten, stempels etc.).

Voor de verzending van elke nieuwsbrief wordt een speciale MFN Nieuwsbrief postzegel gemaakt, met daarop een afbeelding die met motorfilatelie te maken heeft en het MFN-logo. Deze zegels zijn ook (in onbeperkte aantallen) te koop voor leden. Een paar voorbeelden:

MFN Nieuwsbrief Persoonlijke Postzegel MFN Nieuwsbrief Persoonlijke Postzegel

De artikelen die ook voor niet-leden interessant kunnen zijn worden na uitkomen van de nieuwsbrief ook op deze site gepubliceerd. De artikelen worden (met enige vertraging) ook in het Engels vertaald.
Klik hier voor een overzicht van de inhoud van de laatste nieuwsbrief. Interessante artikelen uit oudere nieuwsbrieven zijn te vinden in het artikel-archief.

 

Informatievoorziening

Leden kunnen voor vragen op het gebied van de motorfilatelie terecht bij de vraagbaak van de vereniging. Indien deze zelf de vraag niet kan beantwoorden zal er, eventueel via een publicatie in de nieuwsbrief, bij de andere leden een antwoord gezocht worden.

 

Bijeenkomsten

Op de bijeenkomsten wordt druk geruild en gehandeldPer jaar worden 2 ledenbijeenkomsten georganiseerd, een in het voorjaar (meestal april) en 1 in het najaar (meestal oktober). De bijeenkomsten worden op zaterdag gehouden in verschillende delen van het land. De exacte datum en plaats worden ruim van te voren aangekondigd.
Op deze bijeenkomsten hebben alle leden de gelegenheid om elkaar hun verzameling te laten zien en zegels te ruilen of te (ver)kopen. Verder wordt er meestal een veiling gehouden van motorpostzegels en postwaardestukken. De voorjaarsbijeenkomst wordt tevens gebruikt voor een (korte) ledenvergadering.

MFN bijeenkomst
Een van de leden toont zijn verzameling op de MFN bijeenkomst

Voor elke bijeenkomst wordt ook een speciale MFN clubmiddag-postzegel gemaakt. Deze zegels zijn alleen op de middag zelf te koop, met een maximum van 11 stuks (1 vel à 10 + 1 losse zegel). Een uniek verzamelobject, op zich al de moeite waard om voor te komen. Hier 2 voorbeelden:

MFN Clubmiddag Persoonlijke Postzegel MFN Clubmiddag Persoonlijke Postzegel

De bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor niet-leden die met de MFN willen kennismaken. Voor meer informatie over de eerstvolgende bijeenkomst klik hier.

 

Catalogus

Door de vereniging wordt ook een catalogus uitgegeven met daarin alle bekende postzegels rond het thema motorfiets. Behalve een goede kwaliteit afbeelding van de zegel zijn ook enkele belangrijke gegevens opgenomen, zoals de datum van uitgifte en eventuele bijzonderheden.

De postzegelcatalogus van de Motor Filatelisten Nederland wordt om de paar jaar compleet herzien, en daarna regelmatig aangevuld. De meest actuele versie kan door MFN leden hier op de website per pagina bekeken worden of worden gedownload.
Hier een voorbeeld van een catalogusblad is in de afbeelding hiernaast te zien. Klik op de afbeelding voor meer voorbeelden.

Voorbeeld van de nieuwe catalogus - klik voor een grotere afbeelding

De totale catalogus zoals uitgegeven bestaat uit meerdere delen, in de papieren versie elk gebonden in een ringband:
- Postzegels (noot: alleen "officiële" uitgiftes die ook zijn vermeld in de Michel catalogus  zijn in de
  MFN catalogus opgenomen) - in april 2023 komt er een nieuwe versie met alle afbeeldingen in kleur
- Postwaardestukken - de laatste versie is van augustus 2020
- Postzegelboekjes - de laatste versie is van december 2015
- (Nederlandse) Persoonlijke Postzegels, uitgegeven door de MFN - de laatste versie is van maart 2016
- Er wordt gewerkt aan een stempelcatalogus, naar verwachting komt deze in de 1e helft van 2023 beschikbaar
Let op: in de papieren uitgaves (behalve de nieuwe postzegelcatalogus) zijn de afbeeldingen in zwart wit, in de download versies in kleur.

Neem voor de meest recente informatie contact op met Hans de Kloet.

 

Nieuwtjesdienst

Voor MFN leden wordt een nieuwtjesdienst verzorgd door de Voorschotense - Wassenaarse Postzegelhandel (VPH-WPH). Leden die zich hierop abonneren krijgen automatisch alle nieuwe uitgiften toegestuurd. Er zijn verschillende abonnementsvormen mogelijk, oa. voor gewone zegels, blokken, postzegelboekjes, first day covers enzovoorts.

Voor aanmelden en vragen over deze service kunt u contact opnemen met de VPH-WPH. Voor meer info kunt u ook kijken op de website: www.vph-wph.nl.

 

Veiling

Op de meeste ledenbijeenkomsten wordt tevens een veiling gehouden van motorpostzegels, postwaarde stukken, enzovoorts. Het materiaal hiervoor wordt door de vereniging ingekocht of door de leden ingebracht. Deelname aan de veiling is alleen voor leden. Behalve tijdens de veilingen zelf, is het ook mogelijk om (van te voren) schriftelijk te bieden. De kavellijst wordt van te voren gepubliceerd in de bijlage bij de nieuwsbrief en op deze site. Van zoveel mogelijk stukken worden ook afbeeldingen geplaatst, op de site ook in kleur.

MFN bestuur 2017
Het bestuur zit klaar om de veiling te beginnen

Neem voor vragen over de veiling contact op met de organisator.

 

Advertentiemogelijkheid

Op de MFN website is een advertentiepagina gemaakt waar leden zaken met betrekking tot motorfietsfilatelie kunnen aanbieden of vragen. De bedoeling is om hiermee het onderling ruilen en verhandelen tussen leden te stimuleren. De advertenties zijn daarom ook alleen door leden in te zien.
Transacties voorkomend uit advertenties op de website zijn transacties tussen indivuele leden, waarbij de MFN als vereniging op geen enkele wijze bij betrokken is.
Klik hier voor meer informatie over de advertenties.

 

Lid worden?

Het lidmaatschap van de MFN kost 23,50 euro per jaar (buiten Nederland 27,50 euro ivm. hogere portokosten). Voor dit geld krijgt u de nieuwsbrief 4 maal per jaar thuis gestuurd (waarvan 2x met veiling bijlage), en kunt u gebruik maken van alle bovengenoemde faciliteiten.

U kunt zich online aanmelden via het aanmeldformulier.
U kunt zich ook aanmelden bij de secretaris of via het algemene e-mail adres. Vermeld s.v.p. uw naam en adres, telefoonnummer en een e-mailadres.
Indien u eerst meer informatie over de MFN wilt, kunt u contact opnemen met de voorzitter of de secretaris.

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home