Een andere mening!

In Nieuwsbrief 134 schreef Nico een artikel over, zoals ze genoemd worden, schadelijke postzegels. Nu discussiëren mijn vriend Nico en ondergetekende ook buiten de MFN om veel over postzegels, en over dit punt zijn we het niet altijd eens. In zijn P.S. bij het artikel schrijft hij al dat iedereen thuis zelf moet weten wat er in de albums en collecties wordt opgenomen, en terecht!!
Maar voor wat betreft tentoonstellen zijn er regels waar je je aan dient te houden. Nu heb ik het expo-traject al enige jaren achter me gelaten, maar juist met die regeltjes ben ik het fundamenteel oneens. De FIP ontmoedigt dus het gebruik en het verzamelen van wat zij als schadelijk of, netter gezegd, ongewenst omschrijft.
Natuurlijk staan er in de landenlijst zoals die achter het artikel is geplaatst dubieuze landen die hun uitgiftebeleid aan agenten hebben uitbesteed. I.G.P.C., Stampera (zoals Stamperija tegenwoordig heet), Crown en anderen zijn commerciële instellingen. Geef ze eens ongelijk dat ze proberen hun winst zo hoog mogelijk op te voeren.

Maar laten we nu eens naar Nederland kijken. Ik weet nog hoe een paar jaar geleden verzamelend Nederland op haar achterste poten stond toen PTT post alleen nog maar velletjes met tien dezelfde zegels (tegenwoordig 6 stuks en gevarieerd) uit ging geven. Ook de Nederlandse post probeerde toen haar winst op te schroeven ten koste van de verzamelaar. De zegelvloed van PostNL omvat tegenwoordig ook een aantal van circa 130 zegels per jaar, waar ze met een tiende daarvan al alle verzendingen zouden kunnen bedienen. En dan tel ik de extra aparte uitgiften, zoals in abonnement of beursuitgiften en dergelijke, nog niet eens mee. Stoppen met verzamelen dus???

En dan Japan. Zien we een motorzegeltje van Japan, dat gaat ie in de albums. En Japan heeft verleden jaar al een totaal van meer dan 500 zegels uitgegeven. Schadelijk of ongewenst? Welnee! Moet ik nog meer voorbeelden geven?

Waarom dan wel de in de lijst vermelde landen boycotten? Is dat niet meten met twee maten? Wel ben ik het ook met Nico eens dat uitgiften met een thema dat niets met het betreffende land van doen heeft zo veel mogelijk niet gebruikt moeten worden in de tentoonstelling of in lezingen. Maar wat als een dergelijk item iets verbeeldt wat niet op andere gelijksoortige filatelie te vinden is? Volgens de regels mag zelfs niet-filatelistisch materiaal dan gebruikt worden om als illustratie te dienen. Zo'n item wordt dan in de jurering buiten beschouwing gelaten. Fraai is dit gebruik niet, maar waarom dan niet een betwistbaar zegel uit Guinee Bissau gebruiken? En het dus ook verzamelen?
De prijs zou een drempel kunnen zijn, maar de frankeerwaarde van de meeste zegels is acceptabel. Het hieronder getoonde zegel van Republiek Guinée van 15000 FG kost bijvoorbeeld omgerekend net € 1,20, en de zegel uit het blok met één zegel van 60000 FG vertegenwoordigd een omgerekende waarde van € 4,90.

Zo exorbitant is dat dus niet terwijl dit land algemeen als niet-verzamelwaardig wordt bestempeld.
Het is het mooiste als de afbeelding op een zegel een binding heeft met het uitgevende land, maar is dat nog wel een verplichting met de huidige globalisering?
Dus, wel of geen ongewenste uitgiften in de collectie, even goede vrienden.

Hans de Kloet

 

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home