Persoonlijke postzegel China / 10 jaar hereniging China en Hong Kong

China

Maker: Onbekend

Datum of jaar van uitgifte: 1 juli 2007
Postzegel toegevoegd aan website: 12-03-2023

10 jaar hereniging China en Hong Kong

Vel met 8 zegels met verschillende tabs, uitgegeven ter herdenking van de overdracht van Hong Kong aan China 10 jaar eerder, in 1997. Op de tabs staan foto’s van Hong Kong, op een van de foto’s een straatbeeld met rechtsonder een geparkeerde motorfiets (zie de rode cirkel op de detailfoto).
In de rode cirkel de geparkeerde motorfiets

Oplage: onbekend


Zoeken op alle landen  -  Afbeeldingen die wij zoeken

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home