Een lastig geval: "De MOOISTE van 2009" van Nieuw Zeeland (2)

Velletje Nieuw Zeeland met de mooiste uitgiftes van 2009, met daarin oa. een motorzegel

De motorzegel in het MOOISTE blok wijkt af van de eerder uigegeven zegel door een andere tanding. De gewoon uitgegeven serie- en blokzegels hebben tanding 14 en die in de MOOISTE blokken hebben een tanding van 13¼:13 ½.
Waar zit nu het dilemma voor ons verzamelaars? De FIP reglementen die leidraad zijn of iets wel of niet verzamelwaardig is (eigenlijk moeten we zeggen: opgenomen mag worden in een tentoonstellingsverzameling) spreken over zegels die vrij verkrijgbaar zijn, dan wel geweest zijn aan de postloketten in het land van uitgifte. Dat zijn deze blokken dus niet (A).
Aan de andere kant wordt ook gesproken van het toestaan van filatelistische elementen aangemaakt om te komen tot een uitgifte dan wel welke geschikt zijn voor het frankeren van te verzenden post, en de zegels in de blokken mogen gebruikt worden om post te versturen (B).
Dus…. wat nu te adviseren? Mogelijk dat onze FIP-regel kenner en topexposant de MFN-secretaris daar ook eens zijn licht over kan laten schijnen.

Bovenstaande verscheen in Nieuwsbrief 95, maart 2011 en de schrijver vroeg mij om commentaar te geven over de verzamelwaardigheid. Eigenlijk is het voor mij vrij eenvoudig aangezien hij zelf het antwoord al formuleerde. Het velletje is niet algemeen verkrijgbaar geweest, en opname in een tentoonstellingsverzameling is daarom niet aan te bevelen. Indien juryleden van dit feit op de hoogte zijn, en de tekst op het velletje 'Mooiste van...' verraadt het al een beetje, zal het de score wat betreft het criterium filatelistische kennis negatief beïnvloeden. Wat betreft argument (A) is het dus af te raden deze uitgifte op te nemen in een tentoonstellingscollectie.
Wat betreft argument (B) is het inderdaad toegestaan om filatelistisch materiaal, dat gebruikt is om te komen tot de uitgifte en verkoop van zegels, in je verzameling op te nemen. Denk aan: ontwerpen, druk- en kleurproeven, perforatieproeven enzovoorts. Dit filatelistische materiaal is ontstaan vóór de uitgifte van de definitieve zegel(s) of blokje. De bedoelde uitgifte van het Nieuw Zeelandse blokje met de motorfietszegel is uitgekomen ná de uitgifte van de serie "auto- en motorsportkampioenen" van februari 2009. Hij valt mijns inziens niet in de categorie "aangemaakt voor uitgifte van zegel" en is dus niet toegestaan.

Zegel Nieuw Zeeland met motorcoureur Hugh AndersonDe bedoeling van een thematische verzameling is om een verhaal, idee of stelling uit te werken middels tekst en filatelistisch materiaal. Daarbij moeten tekst en getoond materiaal met elkaar in overeenstemming zijn (laat zien wat je vertelt en vertel wat je laat zien).
De losse zegel met afbeelding van Hugh Anderson kan heel goed gebruikt worden in een hoofdstuk over sport, of meer specifiek wegrace. Het opnemen van het blokje in plaats van de losse zegel zou niets meer laten zien dat relevant is voor het verhaal. Dit alleen zou al reden genoeg zijn om de losse zegel en niet het blokje te gebruiken.

Uiteraard zijn ze bij de Nieuw Zeelandse post zo slim geweest om het velletje een andere tanding te geven dan de zegels uit de serie. Dit maakt de blokjes, naast het feit dat ze alleen voor gebruikers van de spaarrekening verkrijgbaar zijn, extra interessant voor verzamelaars. Niet alleen onze voorzitter maar ook ik schuim de diverse websites en veilingsites af, en zag al een aanbieding van 'ons' velletje voor meer dan 60 US dollar. Dat is erg prijzig. Zeker voor een uitgifte die men liever niet in tentoonstellingscollecties ziet.

Waar de 'Mooiste van..' niet gewenst is in tentoonstellingscollecties worden postwaardestukken wel geapprecieerd. En laat van onze zegel van Hugh Anderson nu zo'n uitgifte bestaan! Wel even opletten want bij advertenties staat vaak dat het maximumkaarten betreft. Op de achterzijde is te zien dat de porto al betaald is (postage paid) en dat het dus een PWS is.

Postwaardestuk Nieuw Zeeland met afbeelding van Hugh Anderson
De voorkant van het postwaardestuk

Frankering op achterkant van postwaardestuk Nieuw Zeeland met afbeelding Hugh Anderson
De frankering op de achterkant van het postwaardestuk, een andere motorzegel uit dezelfde serie

Opmerkelijk is dat op de voorkant een zegel is geplakt voorzien van een FDC stempel, terwijl op de adreszijde een afbeelding van de zegel is afgedrukt.

Hoewel het erg leuk en leerzaam is om aan tentoonstellingen deel te nemen, verzamelen de meeste MFN-ers alleen voor het eigen album. En niet de FIP, maar de eigen regels bepalen wat  wel en wat niet in de verzameling komt. Omdat de MFN er voor alle verzamelaars is en niet alleen voor tentoonstellers hanteert de MFN als maatstaf dat alles wat in de Michel catalogus wordt  opgenomen ook in onze MFN catalogi komt. Dit maakt dat beide uitgiften zullen worden opgenomen. De zegel en het blok van de normale uitgifte staan in de Michel onder nummer 2573A en Bl 238, het MOOISTE blok als Bl 255 en het zegel daaruit als 2573C.
Veel verzamelplezier, en voor de MFN-ers die het er voor over hebben: schaf gerust het blokje 'Mooiste van 2009' aan.

Nico Helling

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home