Komt ie er nou wel,
of komt ie er nou toch nog??

Al een aantal jaren is de MFN-catalogus van motorfietszegels niet bijgewerkt en/of geüpdatet. Natuurlijk is op de website een meer dan compleet overzicht van alle bij ons bekende motorzegels te vinden, maar om nou een computer mee te nemen naar een beurs of meeting wordt toch wel wat te ingewikkeld voor de meesten.
Nu zijn er dan toch echt plannen om tot een nieuwe uitgave te komen, en wel een op een bijzondere manier te gebruiken overzicht van alle bij ons bekende zegels.

Eerst even kort de geschiedenis: Als eerste waren er een paar (buitenlandse) overzichten die door Eric bijgewerkt en samengevoegd werden tot de eerste MFN Motorfiets catalogus, ook wel de Mulder-catalogus genoemd. Als samensteller van de veilingen hield ondergetekende een lijst bij met alle bekende prijzen van de diverse catalogi. De catalogus op A4 formaat werd te lijvig en we besloten om de prijslijst en catalogus samen te gaan voegen, en gelijktijdig met het uitbrengen van de door ons als toonaangevend gebruikte Michel catalogi per werelddeel uit te werken en op te delen.
Lange tijd werkten deze catalogi prima maar tijden veranderen en ook het gebruik van internet deed zijn intrede. Vele uitgegeven zegels brachten twijfel of we ze nu wel of niet moesten opnemen. Veel zegels waarvan wij eigenlijk zeker wisten dat ze onder het kopje "pudding" moesten vallen, blijken nu toch als verzamelwaardig in de catalogi opgenomen te worden. Prijsstelingen worden door de Michel fors naar boven of beneden bijgesteld en de wijzigingen zijn bijna niet bij te houden. Tijd dus voor een andere samenstelling van de catalogus.

Nico's postwaardestukken catalogus

Dan komt Nico met zijn postwaardestukken catalogus en eigenlijk denken we erover om dat principe, alleen het bestaan van een item melden, ook voor de catalogus van zegels te gaan hanteren. Verder neemt de roep toe om landenpagina's op A4 formaat te gaan maken, die dan weer in een album opgenomen kunnen worden. Uit een klein onderzoek onder gebruikers van de catalogus oude stijl blijkt dat de leden deze alleen maar gebruiken om bij te houden welke zegels al wel en welke niet in hun verzameling aanwezig zijn. De prijsnoteringen spelen een ver ondergeschikte rol. Wel wordt het zegelnummer-overzicht van de diverse catalogi als nuttig beschouwd.
Samen met onze webtechneut Madelèn wordt overleg gepleegd hoe één en ander ingepast zou kunnen worden en of er ruimte is om zo'n gecombineerd overzicht op de site onderdak te kunnen geven, en zij antwoord bevestigend.
De Michel site heeft inmiddels ook de werelddelen-indeling achter zich gelaten, en Michel plaatst nu alle landen op alfabetische volgorde op zijn site.
Het besluit valt en we willen de MFN-catalogus in een nieuw jasje steken. De catalogus zal de landen op alfabet behandelen, en geen prijsnoteringen geven. De bladzijden zoals ze in de catalogus opgenomen worden, kunnen ook als verzamelbladzijden (A4 formaat in Word) vanaf de website opgehaald worden. Internet gebruikers kunnen dan zelf de pagina's naar eigen believen aanpassen en gebruiken. Voor de niet-internetters onder ons bestaat de mogelijkheid om tegen kostprijs (verzending en papier- en printprijs) de bladen of catalogus te bestellen.

En dan komt er een huis op mijn pad dat de goede bedoelingen drastisch overhoop schoffelt. Uitstel op uitstel volgen elkaar op. Diverse zaken maken dat ik er maar niet aan toe kom om alle plannen uit te werken. Maar…. het uitstel is geen afstel, dat beloof ik.
Inmiddels komt alles weer een beetje op het reguliere pad en wordt ook de drang om met de catalogus/albumbladen een aanvang te maken weer sterker. Toch moeten jullie niet verwachten dat morgen de boel al te verkrijgen zal zijn maar… er wordt aan gewerkt!

Ik houd jullie op de hoogte.

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home