Nieuwe regels tentoonstellen
Persoonlijke Zegels

De Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen (KNBF) meldt in het Maandblad Filatelie van juli/augustus 2009 dat is besloten om het gebruik van PERSOONLIJKE POSTZEGELS in tentoonstellingsinzendingen te verruimen. Dit zal nog als richtlijn voor de beoordeling van tentoonstellingsinzendingen worden uitgewerkt.

Ik heb getracht om de regels met wat voorbeelden duidelijker te maken. De regels zijn gericht op het gebruik van de persoonlijke zegels in een competitieve tentoonstellingsverzameling en zeer zeker niet op wat u thuis in uw verzameling hebt. Tijdens de Postex 2009 is er een vereniging opgericht voor en door verzamelaars van persoonlijke zegels.

Nieuw is dat persoonlijke postzegels die na de eerste uitgifte in 2003 zijn uitgekomen en algemeen verkrijgbaar zijn (geweest) of tenminste besteld konden worden bij de Filatelistische dienst van het uitgevende land, mogen worden opgenomen in tentoonstellingsinzendingen.

TNT zegel jaren 50-60-70 - Solex
Jaren 50-60-70
2008 Solex '50

TNT zegel jaren 50-60-70 - Puch
Jaren 50-60-70
2008 Puch '60

Zegel Oostenrijkse Post - Postbüchel 1908
Hist. Postfahrzeuge
2007 Postbüchel 1908

Nieuw is dat alle persoonlijke decemberzegels die zijn uitgegeven door TNT Post opgenomen mogen worden.

Verder is nieuw dat persoonlijke postzegels die zijn opgenomen in zgn. PRESTIGEBOEKJES kunnen worden gebruikt in de tentoonstellingsinzendingen, zowel het complete boekje als zegels los uit het boekje.

Zegel Oostenrijke Post - brandweermotor

Prestigeboekje Oostenrijkse post over brandweervoertuigen

Oostenrijk 2006 - Feuerwehr zegel en voorkant boekje

 

Zegel TNT - André van Duin als pizzabezorger

Zegel TNT - André van Duin als Willempie

Presitgeboekje TNT - André van Duin

Nederland 2008 - zegels en voorkant boekje

Nieuw is ook dat persoonlijke postzegels die op initiatief van bijvoorbeeld postzegelverenigingen worden gemaakt, zijn toegestaan, zij het maximaal twee per kader en met duidelijke vermelding dat het een persoonlijke postzegel is die is uitgegeven op initiatief van die instantie (met daarbij zo mogelijk de uitgiftedatum en oplage).

Persoonlijke postzegel Nederland - Harleydag Breda

Persoonlijke zegel Oostenrijk - 20 jaar MFN

Persoonlijke zegel Nederland - MFN clubmiddag

Postzegelclub Etten-Leur
2009 Harley dag 2009

Motor Filatelisten Nederland
           23-08-2007 20jr jubileum                         Okt. 2009 Clubdag

De persoonlijke postzegels die worden besteld door particulieren met een zelf gekozen afbeelding blijven niet toegestaan in een tentoonstellingsverzameling.

Persoonlijke kerstzegel Nederland - motor + zijspan
Nederland 2009
Kerstzegel privé persoon
 

Persoonlijke zegel Oostenrijk - G. Tuzar
Oostenrijk 2009
Herinneringszegel familiedag
 

Persoonlijke postzegel Noorwegen - Suzuki Savage
Noorwegen 2006
Suzuki Savage 650
eigen motor privé persoon

Poststukken met zo'n zegel kunnen overigens wel in een tentoonstellingsinzending worden opgenomen vanwege (en uitsluitend daarom) een stempelafdruk of postaal kenmerk.

Nico Helling

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home