Veendamphila

2008 is het jaar waarin de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen een eeuw bestaat. Dit wordt met een serie tentoonstellingen, waarvan de Nationale in Veendam de afsluiting is, gevierd.
Met mijn verzameling "De Motorfiets" heb ik ingeschreven en de verwachtingen zijn hooggespannen. Hoewel de kast met prijzen rijkelijk gevuld is, is het afwachten of ik er met mijn collectie een van zal winnen. Tijdens Eurothema 2007 in Londen was mijn verzameling de op één na hoogst bekroonde, en ik ben reuze benieuwd naar het resultaat hier.

De prijzenkast op Veendamphila
De prijzenkast van Veendamphila

Wel, geen ereprijs maar met 90 van de 100 te behalen punten een Groot Goud resultaat. Het hoogst haalbare op nationaal niveau. Ik ben een zeer tevreden mens en loop de zondag dan ook trots door de tentoonstellingsruimte.

Nico's scorelijst van Veendamphila
Nico's oorkonde van Veendamphila

Dat ik niet de volle 100 punten heb, geeft aan dat er nog wat te verbeteren valt. Voor mijzelf heb ik al genoteerd dat ik de titel aan wil passen en in plaats van lichtgele, grijze bladen wil gaan gebruiken om de stukken beter uit te laten komen. Ook het vervangen van postfrisse Postwaardestukken door mooie gebruikte exemplaren staat op mijn lijst.
Tijdens gesprekken met de jury wordt me regelmatig duidelijk gemaakt dat de bladen wat te vol zitten en er wel wat meer apart materiaal bij zou kunnen. Maar voor nu ben ik uiterst content met het resultaat. Op de open dag in maart wil ik met juryleden de discussie aangaan wat betreft mijn ideeën voor verbetering.

Nico Helling

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home