MFN Nieuwsbriefzegels

Gezien de animo rondom de PP’s (Persoonlijke Postzegels), groeide het idee om ook voor de verzending van de Nieuwsbrieven gebruik te gaan maken van PP’s, in combinatie met “gewone” postzegels. Dit brengt natuurlijk wat extra kosten met zich mee en we besloten om dat aan jullie voor te leggen. Op de ledenvergadering is dat gebeurd en het plan werd door jullie goedgekeurd. Uiteindelijk is het niet erg veel duurder en het geeft weer een leuk verzamelzegeltje voor de collectie.
Het streven is om dus drie keer per jaar een gewoon-tarief MFNNB-zegel te laten maken en, als de TNT-regels het blijven toestaan, voor de laatste Nieuwsbrief een Kerst-MFNPP te gaan gebruiken. Op de envelop om deze Nieuwsbrief (nr. 87) vind je al de eerste in de reeks MFN-Nieuwsbrief Persoonlijke Postzegels.
Nu lijkt het ons als bestuur leuk om de zegels voor jullie door jullie te laten ontwerpen en ook door jullie te laten kiezen. Hoe?
Nou, we vragen jullie om ontwerpen voor het zegelbeeld van de PP in te sturen. Op de clubmiddagen presenteren we dan die ontwerpen en gezamenlijk kiezen we een ontwerp voor de komende MFNNBPP’s. Kans is dus groot dat je je eigen ontwerp op de zegels terug zult vinden.
De ontwerpen moeten natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst stelt de TNT natuurlijk een aantal voorwaarden. Zo weten we inmiddels dat zegel-op-zegel bijna nooit goedgekeurd zal worden. Er mogen geen aanstootgevende afbeeldingen gebruikt worden en ook politieke statements zijn uit den boze.
Voor de MFN moet er ook aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet het logo van de MFN (groot of klein maar wel zichtbaar) in het plaatje staan en moet het beeld een zekere relatie met ons thema hebben.
Verder maakt het allemaal niet uit hoe en wat je in elkaar knutselt. Je mag knippen, plakken, tekenen of op de computer freubelen, het formaat mag A4 of kleiner zijn maar houd wel rekening met het zegelformaat waar de afbeelding op moet komen. Verder komt er ergens een kleine aanduiding van het nummer van de NB die met de zegel wordt verstuurd.
Zie voor het formaat dus de zegel op de NB-envelop. De gegomde Persoonlijke Postzegels, bestaande uit zegel en afbeelding hebben een afmeting van 3x4 cm. De afbeelding op de zegel heeft een afmeting van 21x31 mm.
Je kunt je ontwerpen opsturen per post of een email sturen aan Hans de Kloet (adres zie achterop de Nieuwsbrief). Wij zijn zeer benieuwd naar de resultaten.
Deze MFNNBPP’s zullen ook postfris aangeschaft kunnen worden via de Nieuwtjesdienst. Van deze eerste MFNNBPP hebben we alvast een aantal extra velletjes laten maken en we kunnen dus ook van deze zegels nog aan je leveren. Indien nodig proberen we bij te bestellen, maar als dat niet lukt zullen de beschikbare zegels eerlijk verdeeld worden.
Voor de toekomstige zegels gaat het geen probleem geven, hoeveel je er ook wilt bestellen, want we bestellen zoveel zegels als er voor de Nieuwtjesdienst en verzending nodig zijn. Wijzig dus wel tijdig je abonnement bij Eric als je de MFNNBPP’s ook postfris in je album wilt.
Voor leden wordt de prijs per zegel 50 ct. Dat is kostprijs en kan dus bij prijsverhogingen door TNT wijzigen.
Hier het voorbeeld:

1e MFN Nieuwsbrief PPZ

Op de volgende zegels dus niet meer de tekst '1ste MFNNBPP zegel' maar wel het NB nr. De zegel mag zowel horizontaal als verticaal gemaakt worden.

Doe jullie best.

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home