Overzicht PostWaardeStukken

In het voorjaar 2007 heb ik aangekondigd dat ik de mij bekende postwaardestukken aan het inventariseren was, met de bedoeling om een boekwerkje, overzicht, uit te geven met per land de verschenen postwaarde stukken. Tijdens de jubileumbijeenkomst in oktober is de presentatie geweest van het boekwerkje.
Hoewel ik mij bewust ben dat het niet compleet zal zijn is het toch een welkome aanvulling voor eenieder die graag wil weten wat er allemaal uitgegeven is op ons thema gebied. Per land is zoveel mogelijk geprobeerd om de uitgegeven postwaardestukken op jaar te catalogiseren met de vermelding of het een envelop, kaart of een ander soort postwaardestuk is. De catalogus was op de bijeenkomst voor iedereen te koop voor 2.50 euro en veel van de aanwezige leden hebben een exemplaar aangeschaft.

MFN Catalogus Postwaardestukken

Voor de leden die niet op de (jubileum)bijeenkomst zijn geweest is het overzicht verkrijgbaar door het overmaken van 2.50 + 1.30 euro portokosten naar rekening 135253578 tnv. Nico Helling, Vinkeveen, onder vermelding van overzicht postwaardestukken. Toezending zal daarna zo spoedig mogelijk geschieden.

Nico Helling

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home