Verslag Jubileum middag MFN zaterdag 6 oktober 2007

Na alle vergaderingen en frequent e-mail verkeer moest nu blijken of alles voor de jubileumbijeenkomst goed geregeld was. Het clubhuis van MC Wombarg, waar we deze middag te gast zijn, wordt leuk aangekleed. De koffie en het gebak staan te wachten op de eerste gasten. Hoewel in de aankondiging staat dat de middag om één uur zou beginnen staan de eerste enthousiastelingen al ruim voor deze tijd al binnen. Zij bewonderen het zeer fraaie clubhuis dat door de leden van de motorclub zelf gebouwd is. De grote voordeur lijkt op een reusachtig motorvoorwiel en kan opengedraaid worden. Dit zou in de loop van de middag geen overbodige luxe blijken, want de weergoden zijn ons goed gezind en de temperatuur loopt lekker op.

Om half twee geeft voorzitter Hans de Kloet de aftrap van deze middag. In zijn openingswoord verwelkomt hij iedereen heel hartelijk op deze jubileumbijeenkomst. Een speciaal dankwoord is er voor de MC Wombarg die geheel belangeloos hun clubhuis ter beschikking stelt. De familie Termaaten, ja juist de oprichter, oud voorzitter en erelid van de MFN, wordt bedankt voor de sponsoring van het overheerlijke gebak. Naast de koffie en gebak die namens de club aangeboden wordt, krijgt iedereen een consumptiebon voor een drankje. Ook Alain Verhalle, de schrik van menig bieder tijdens de veilingen, wordt in het openingswoord niet vergeten. Hij heeft ervoor gezorgd dat er voor iedere bezoeker een kaart met speciale afstempeling van de Madonina dei centauri beschikbaar is. Hierna zet Hans het programma van de rest van de middag uiteen. Na de korte ledenvergadering is de presentatie van het overzicht postwaardestukken. Een speciale verrassingsuitgifte wordt aan de leden gepresenteerd en na een korte pauze volgt de veiling. Deze zal een nostalgisch tintje krijgen en onderbroken door de trekkingen van de tombola.
MFN Consumptiebon

Dan is het de beurt aan Nico. Hij heeft zoals al eerder beschreven in de Nieuwsbrief van maart een overzicht samengesteld van alle hem bekende postwaardestukken. Postwaardestukken (PWS) zijn PTT uitgiften waar de portkosten zijn ingedrukt en vooraf betaald. Vanuit zijn eigen verzameling, en die van enkele mede MFN-ers, heeft hij alle bekende PWS gescand en op land en jaar gecatalogiseerd (zie voorbeeld elders in deze nieuwsbrief). Deze zijn in een Word document opgeslagen met vermelding van soort PWS. Dit bestand is uitgeprint en netjes op volgorde geplaatst. Als laatste zijn van de bladen A5 formaat dubbelzijdige afdrukken gemaakt en, voorzien van kaft, netjes geniet. Omdat de catalogus-commissie besloten heeft dat 2007 een oranje jaar is, is het overzicht van een oranje kaft voorzien. Het geheel oogt heel netjes en is hopelijk voor alle leden een leidraad voor wat er allemaal is uitgegeven. Er zijn er voldoende gemaakt en als leden geïnteresseerd zijn kunnen ze tegen betaling van 2.50 euro een exemplaar afhalen.

Voordat de stormloop losbarst neemt Hans het woord over. Hij wilde het lustrum, 20 jaar MFN, niet ongemerkt voorbij laten gaan. De maanden voorafgaande aan het feest heeft hij bij diverse postorganisaties in het buitenland zegels laten maken met het logo van de MFN en vermelding van 20 jaar MFN. De zegels zijn gemaakt als persoonlijke zegels in Oostenrijk, Luxemburg, Engeland en Amerika. Met deze vier zegels zijn de verschillende soorten persoonlijke zegels die mogelijk zijn ook aangemaakt: normale zegel versus sticker, en tekst in tab of zegelbeeld. Met vergrootte afbeeldingen van de verschillende zegels toonde Hans de fraaie exemplaren aan de leden.

MFN Jubileum zegels - buitenland

Voor elk lid is een setje beschikbaar voor de vriendelijke zaalprijs van 5.00 euro.
Wie dacht dat dit het was kwam bedrogen uit. Nadat de rust weer was weergekeerd werden er nog vier bijzondere uitgiften getoond. Nu betrof het zegels van Nederlandse makelij, elke zegel met een eigen thema: geluk op 2 wielen, sportief, net geen zegel en wel erg klein. Gelukkig zijn ook deze zegels voor een leuke zaalprijs beschikbaar voor alle aanwezige leden: 4 euro.

MFN jubileumzegels - Nederland

Daarmee is de koek echter nog niet op. Speciaal voor deze bijeenkomst heeft Hans een zegel laten maken met daarop afgebeeld de in 1976 door Jan Heese ontworpen Nederlandse ‘zegels’ met afbeeldingen van Johnnie Cecotto en Rob Bron. Deze zegel is alleen verkrijgbaar tijdens deze jubileumviering. De zegel is niet meer na te bestellen. Zie het als bonus zegel voor de bezoekers. De zegel kost 1 euro en vormt samen met de andere Nederlandse zegels een leuk stel voor 5 euro.
Hans geeft wel aan dat alle zegels, behalve de Jan Heese bonus zegel, nog na te bestellen zijn. Als leden de zegels thuis gestuurd willen hebben, wordt de prijs per set iets hoger.
MFN jubileum bonuszegel Nederland

Nadat de commotie over zoveel nieuwe uitgiften wat is weggeëbd komen de partners van de bestuursleden aan de beurt. Hans overhandigd aan de aanwezige partners een mooie bos bloemen. Als eerste krijgt Madelèn een fraaie bos, niet alleen omdat ze Paul weleens moet missen maar zeker ook vanwege haar inzet betreffende de zeer fraaie MFN website. Vervolgens krijgen Ellen en Hennie een bos bloemen overhandigd. Behalve voor het afstaan van respectievelijk Hans en Jan niet in de laatste plaats vanwege het bevrouwen van de koffie- en drankhoek tijdens de bijeenkomsten in de eerste jaren van de MFN. Ook Ineke, de vrouw achter Herman, krijgt een bos bloemen overhandigd van Hans evenals Marian, de vrouw van Eric. De bloemen voor Nico waren al afgegeven en de bos voor de partner van Gerard wordt meegegeven in de overtuiging dat ze thuis overhandigd worden. Hoewel hij, tot zijn grote spijt, niet aanwezig kon zijn op deze jubileum bijeenkomst stelt Ben Spruit voor elk bestuurlid een Skimmia beschikbaar als zijn dank voor het werk dat deze mensen al die jaren belangeloos voor de club hebben gedaan. Hans heeft de eer om, onder applaus, de planten aan de bestuursleden te geven.

Hierna wordt Jan Termaaten door Hans naar voren geroepen. Door de MFN is een velletje postzegels laten maken bij TNT post met het logo van de MC Wombarg erop. Boven het logo staat de tekst ‘Vrienden van de MFN’. Hiermee wil de MFN toch een blijk van waardering geven voor het belangeloos afstaan van de ruimte voor onze bijeenkomst. Omdat er geen bestuursleden van de MC Wombarg aanwezig zijn overhandigt Hans het velletje, netjes ingelijst, aan Jan met het verzoek het aan de juiste personen binnen de MC Wombarg door te geven. Nadat Jan bijgekomen is van deze verrassing, en zijn bewondering voor de zegels niet onder stoelen of banken steekt, geeft hij Hans de verzekering dat hij er persoonlijk voor zal zorgen dat dit presentje een waardige plaats zal vinden in het clubhuis.
Vrienden van de MFN - zegel MC Wombarg

Als laatste voordat het feest in al zijn hevigheid zal losbarsten, geeft Hans uitleg over de tombola. Zoals een ieder wellicht al heeft gezien staan er in het raamkozijn enkele fraaie prijzen. Het verdelen van de prijzen gaat als volgt: tijdens de veiling zal Hans verschillende keren inbreken en een nummer noemen, dit nummer correspondeert met het biednummer (dus ook mensen die niet van plan zijn om mee te bieden worden aangeraden om een biednummer te halen), het lid met dit biednummer mag naar de veiling tafel, daar staat een bak met lotnummers waar hij een lot uit mag halen, de prijs met het overeenkomende nummer is vervolgens zijn prijs. Hierna volgt er een korte pauze waarin mensen een hapje en drankje kunnen halen. Veel van de leden doen dit pas nadat ze een exemplaar van het overzicht postwaardestukken en setjes zegels hebben gehaald.

De veiling wordt, net als de eerste jaren, geleid door Jan Termaaten. Tot zijn grote ontsteltenis bestaat deze najaarsveiling niet uit de gebruikelijke 50 maar 100 kavels zodat hij echt aan het werk moet. Met veel enthousiasme begint hij aan de lange lijst. Net als hij een beetje op stoom komt onderbreekt Hans hem voor de eerste verloting. Zijn magische bingoballenmachine heeft de tand des tijds doorstaan en voor alle biednummers is een balletje aanwezig. Dat is in het verleden wel een anders geweest. Na wat draaien komt het eerste nummer eruit rollen. De gelukkige met het biednummer komt naar voren en haalt een lootje uit de bak en neemt zijn prijs in ontvangst. Dit ritueel zal zich nog vele malen herhalen en in tegenstelling tot de veiling waar niet iedereen een kavel heeft weten te scoren gaat wel iedereen met een prijs(je) naar huis.
Jan Termaaten als gelegenheids-veilingmeester

 

MFN Jubileumtaart
De MFN jubileumtaart

Ongeveer halverwege wordt het de veilingmeester toch wat te veel en last hij een korte pauze in om even op verhaal te komen. Maar dan komt Hans met een kleine surprise voor hem. Naast het velletje voor de MC Wombarg krijgt Jan voor zijn verdiensten in het verleden en ook nu weer, regelen van de zaal, gebak bij de koffie, taart voor de veiling (die hij zelf later zal winnen in de tombola), ook persoonlijk nog een velletje van deze unieke zegels (slechts enkele velletjes bestaan ervan) netjes ingelijst, overhandigd. Dit is een verrassing die hem toch wel even sprakeloos maakt maar na enige tijd weet hij te melden dat hij erg blij is met de fraaie zegels die een plekje zullen krijgen in zijn verzamelhoek in huis. Na deze onderbreking worden de veiling en tombola tot een goed einde gebracht.
Tussendoor hebben de leden hun nieuwtjes opgehaald bij Eric en bij onze vaste verenigingshandelaar Cor Verlooy gekeken of er nog leuke aanwinsten te vinden waren. De dames in de koffiecorner hebben zich ook deze middag weer kranig geweerd en menig clublid van een drankje en hapje voorzien.

Kijkje in de zaal bij de MFN jubileumviering

Als je er niet bij geweest bent, omdat je geen tijd had of andere afspraken, wanhoop niet want over vijf jaar volgt ons volgende lustrum. Omdat het gebruikelijk is dat de clubmiddag in het najaar op een zaterdag in oktober is kun je vast alle zaterdagen van oktober 2012 reserveren voor de volgende jubileummiddag. Kun je niet zolang wachten: de volgende bijeenkomst zal zo rond of in april 2008 zijn. Tot dan.

Nico Helling

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home