Bogus!!!

Het blijft de gemoederen bezig houden: alle troep die over ons verzamelaars uitgestort wordt.
Met de leden en binnen het bestuur worden regelmatig discussies over deze materie gehouden, maar een sluitend verweer tegen de geldklopperijen is er haast niet te bedenken. (Nog) Steeds meer dubieuze lieden proberen ons geld uit de zak te kloppen. Zo verschenen er de laatste maanden op de diverse veilingsites weer allerlei nieuwe uitgiften van oud bekende fake-staten als Karakalpak, Abchazië, Upper Badhassian (WIE???) en Altay. In totaal meer dan 70 verschillende velletjes van elk 6 of meer zegels.

Voorbeeld van Boguszegels met motormotief

Nu zijn we met deze 'landen' snel klaar: allemaal winstbejaguitgiftes, schadelijk en dus Bogus. Maar toen het al dan niet officieel verklaren van de in NB 78 (Guinee Bissau, Benin en Sao Tome) en NB 79 (Congo en St. Vincent) gemelde uitgiften binnen het bestuur aan de orde kwam, zulks ten dienste van de Nieuwtjesdienst, gaf dat toch de nodige problemen.
Ook wij van het bestuur zijn niet meer dan enthousiaste verzamelaars en hebben niet anders dan de reguliere te raadplegen literatuur en webinfo ter beschikking. De Michel catalogus is door ons min of meer als bijbel in deze bestempeld, maar die geeft pas uitsluitsel na een aantal jaren. En dan zijn vele van de uitgiften alleen nog maar schaars en duur te verkrijgen.
Het op één vel zitten van verschillende zegels met dezelfde waarden is ook al niet meer als criterium te gebruiken want ook onze eigen Posterijen maken van die velletjes (overigens ook uit winstbejag!). Vermelding in reguliere en gerenommeerde postzegelbladen is niet meer maatgevend, want zo zag ik in de Filatelie van mei een groot aantal dubieuzen van Tanzania, nog uit 2006, gemeld staan die ik zelf al als onbetrouwbaar zou hebben aangemerkt.
Het WASP systeem van de UPU is al even traag met updaten dus ook daar geen betrouwbaar hulpmiddel. Gelukkig hebben we in Ina en Cor van de Voorschotense/Wassenaarse Postzegelhandel een met ons meedenkende leverancier, en ook zij proberen al een schifting in troep en geen-troep voor ons te maken.

Voorbeeld van Boguszegels met motormotief

Maar toch willen wij als bestuur naar de leden toe een soort van leidraad geven, maar, daar is dat bekende zinnetje weer: bepaal zelf wat je verzamelwaardig vindt. Het is jouw verzameling.
Voortaan proberen we om in de meldingen van de Nieuwtjes een vermelding te doen over de echtheid van de zegels. Ruwweg kunnen we de uitgiftes in drie categorieën verdelen:
1) De traceerbare officiële uitgiftes.
2) Uitgiftes waarvan de status nu nog niet te bepalen is.
3) Die uitgiftes die zeker onder de speculatieven vallen. Uiteraard zitten daar dan nog de lokale en de Bogus uitgiften tussendoor, maar die zijn door iedereen wel als zodanig te determineren. Hoe de vermelding gaat plaatsvinden is nog niet helemaal uitgewerkt maar daar komt zeker nog meer info over.
Zonder op Eric zijn stoel te willen gaan zitten denk ik dat ook binnen het Nieuwtjes systeem een dergelijke gradering ingevoerd zal kunnen worden, waarbij het mogelijk zelfs in het abonnement doorgevoerd kan gaan worden om te bepalen wat je in je leveringspakket krijgt.
In ieder geval proberen wij als bestuur dus toch een beetje de strijd aan te binden met de malafide fabricagepraktijken van onze zegeltjes en het geld kloppen uit jullie en onze zakken. Eén en ander zal niet gemakkelijk zijn en er zal nog best eens een verkeerde kwalificatie komen, maar we gaan ons best doen.

Ook op muntgebied kennen we het fenomeen Bogus. Uiteraard kenden we al de muntstukken van Isle of Man, die ook nu weer een nieuw 50p stuk hebben uitgegeven, maar die zijn officieel.

Offiële Manx munten tgv. 100 jaar TT Offiële Manx munten tgv. 100 jaar TT

De hieronder getoonde Crowns zijn verzamelwaar.

Niet-officiële Manx munten tgv. 100 jaar TT

Maar nog fraaier doen de Somaliërs het. Zij geven nu namelijk muntstukken uit in vormen, en natuurlijk worden daarbij ook de motorrijders niet vergeten. Motorfiets dollars:

Somalische dollars in de vorm van motorfietsen

't-Is toch niet te geloven hè.

Wordt vervolgd.

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home