Overzicht PostWaardeStukken

Vanaf 1985 ben ik bezig met het verzamelen van motorfietspostzegels. Eerst is alle aandacht gericht op het vinden van ‘alle’ zegels met een afbeelding van een motorfiets. Tijdens de zoektochten stuit ik al gauw op andere dingen met betrekking tot het onderwerp: zegels op brief, stempels op brieven met motorfietsen in de stempel- afbeelding. Alle gevonden schatten worden in albums opgeborgen. Netjes land bij land en soort bij soort.
Als de albums steeds voller worden, wordt de gedachte om meer met het materiaal te gaan doen steeds sterker. Tijdens uitstapjes naar tentoonstellingen begint het idee te leven om met een verzameling over motorfietsen mee te gaan doen. Al snel blijkt dat zegels en wat brieven niet voldoende zijn. Er schijnt heel wat meer filatelistisch materiaal te zijn. Onderverdeeld in wel 12 verschillende elementen. Zegels is er een, maar ook stempels, zegels op brief, boekjes en ook postwaardestukken. In tegenstelling tot poststukken waar de frankering later op aangebracht wordt, wordt op postwaardestukken vooraf de te betalen frankeerwaarde aangebracht.
Naast postkaarten kunnen dit luchtpostbrieven en binnenlandse brieven in allerlei formaten zijn. Gelukkig is er voor de postzegels al snel de ‘Mulder’ catalogus waardoor het aantal dubbel aangeschafte zegels beperkt blijft. Als ik tot mijn spijt constateer dat ik steeds vaker met dubbele brieven, stempels etc. thuiskom, ga ik, ouderwets handmatig, bijhouden wat ik heb.

Hoewel het meeste materiaal niet al te duur is, kan de prijs van postwaardestukken er aardig inhakken. Als ik eind 2005 doorbetaald thuis mag gaan zitten krijg ik plots een zee van tijd. Ik besluit om alle postwaardestukken die ik heb in te scannen en op te slaan in mijn computer.
Vervolgens maak ik in Word een overzicht per land en per jaar van de postwaardestuken. Een korte omschrijving of het een kaart of briefomslag (enveloppe) is en een afbeelding. Om het overzichtelijk te houden kies ik voor kaarten, brieven en lange brieven verschillende vaste maten. Als alles klaar is print ik het uit en ga ermee naar Hans. Samen bediscussiëren we het, en ik besluit om enkele wijzigingen aan te brengen. Ook worden postwaardestukken van Hans die nog niet in het overzicht staan toegevoegd. Het uiteindelijke overzicht beslaat 64 pagina’s en uitgeprint is dit toch nog een behoorlijk pakket.

Pagina Rusland
Pagina Rusland

Inmiddels is de periode van doorbetaald thuiszitten voorbij, en gelukkig vind ik snel weer een nieuwe baan. Vervolgactiviteiten met het overzicht komen op een laag pitje te staan. Hoewel het overzicht zijn dienst bewijst, ik kom niet meer met dubbele postwaardestukken thuis, ben ik toch niet helemaal tevreden. Als ik iets wil controleren op een beurs zit ik altijd met een losbladig overzicht te knoeien.

Omslag overzicht postwaardestukkenDan opeens valt het kwartje. Waarom geen boekwerkje in het nieuwe formaat van de catalogus deeltjes. Ik zet alles netjes op een CD en ga naar het dichtstbijzijnde copy-center en laat een boekwerkje maken. In eerste instantie tien exemplaren. Voor alle bestuursleden en enkele leden die met motorfietszegels meedoen aan tentoonstellingen.
Hoewel het overzicht in eerste instantie bedoeld is om te voorkomen dat ik met ‘dure’ dubbele postwaardestukken thuiskom, realiseer ik me dat er leden kunnen zijn die behalve postzegels ook ander materiaal verzamelen en het overzicht willen hebben. Als ik bij het copy-center extra exemplaren laat maken komen de kosten per boekje op 5,50 Euro. Met de portokosten erbij 7 Euro.                          
Ander optie is het zelf vervaardigen van boekjes. Als de laatste aanvullingen opgenomen zijn, waaronder eventueel de speciaal voor dit doel aangemaakte Veldpostbrieven en -kaarten, alle pagina’s uitprinten, netjes op volgorde van het boekje plaatsen en laten kopiëren. Vervolgens vouwen en nieten et voila: een boekje postwaarden overzicht tegen een aanmerkelijk lager bedrag.   

Pagina Nederland uit overzicht
Pagina Nederland uit het uiteindelijke boekje

Indien er leden zijn die interesse in een exemplaar hebben, wil ik ze verzoeken om dat aan mij kenbaar te maken. Dit kan door een briefje te sturen (Baambrugse Zuwe 84, 3645 AJ Vinkeveen) of een mailtje.

Nico Helling

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home