Van Bogus en Speculatieven:
MFN Catalogus deeltje 6

Al veel te lang duurt het voordat het laatste deel van de MFN-catalogus klaar is. Maar nu zit het BOGUS deel er toch echt aan te komen. Begin volgend jaar zal het bij de liefhebbers op de deurmat vallen.
In eerste instantie was het plan om de delen Bogus en Speculatieven in één deel samen te vatten, maar ik heb nu besloten om deze twee zaken toch gescheiden te houden. De reden daarvan is dat bij het samenstellen van het speculatieve gedeelte ik dermate depressief werd, dat ik besloten heb om nooit meer een deel aan de speculatieven te wijden. Motorpostzegels is mijn hobby en ik moet er plezier aan beleven om er iets mee te doen. De neppers bederven dat plezier.
De grote stortvloed aan speculatieve uitgiften van de laatste jaren maakt dat het haast niet bij te houden is wat er allemaal op de markt gebracht wordt. Alleen afgelopen maand heb ik op eBay al een tiental (dure) velletjes zien passeren. Inmiddels vinden we nepzegels van een groot aantal landen. Voor ons motorfilatelisten zijn dat tot op heden de volgende “landen”:
Afghanistan, Angola, Benin, Burundi, Central States of Somali, Chad, Comoros, Congo, Djibouti, East Timor, Eritrea, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Ivory Coast, Kosovo, Kyrgyzstan, Madagascar, Mauritania, Rwanda, Sao Tome and Principe, Somali & Somaliland, Tadjikistan, Turkmenistan, Union of Myanmar en Uzbekistan.
En dan het geld dat voor deze waardeloze stukjes papier wordt gevraagd. Enige honderden zitten er al in sinds de komst van die shit. Grootste probleem is dat de ‘stickertjes’ er steeds professioneler uit gaan zien en bijna niet te bepalen is of één en ander nu wel of geen postzegel is. Want hoe bepaal je nu of een zegel ‘echt een zegel’ is????
Inmiddels gaan de alarmbellen al rinkelen als je bepaalde aanbieders op het Internet herkent. Zo is LB Philatelics gevestigd in Long Beach USA een aanbieder van veel van deze puinzooi. Stamp Search doet daar ook een aardige duit bij in het zakje. Het Australische bedrijf Sydneystamps presteert het zelfs om van veel uitgiften F.D.C.’s uit te brengen. En zo zijn er nog wel een paar op te noemen. Ook Nederlandse handelaren op beurzen blijven, ondanks de wetenschap dat veel zegeltjes speculatieve waardeloze uitgiften zijn, gewoon de neppers voor echt verkopen.
Uiteraard is het ook voor hen niet eenvoudig om te bepalen of iets officieel is of niet, maar net doen of je neus bloedt als je het weet.......
Uiteraard zitten ook hun centen erin, maar toch! Alleen de site Bi-stamps van mr. Permaksis vermeldt bij elke uitgifte of het een reguliere, een onofficiële of een speculatieve uitgifte betreft.
De U.P.U. heeft om enige duidelijkheid aan verzamelaars te verschaffen ook een register opgesteld, te vinden op WWW.WNSSTAMPS.CH.
Toch is het nog altijd een lastige zaak om binnen afzienbare tijd te bepalen of een uitgifte “goed” is of uit winstbejag is gemaakt. Enige en bindende factor is ook nu nog de opname in een officieel geregistreerde catalogus zoals de Yvert, de Michel, Scott of Stanley Gibbons. Na opname mag je er dan toch van uit gaan dat het betreffende zegeltje een echte is.
Dat de ‘dieven’ die de speculatieven aanmaken ons de lol in het verzamelen vergallen, dat interesseert deze figuren geen moer. En uiteraard hebben ze daar goed recht toe, we moeten zelf maar bepalen of iets verzamelwaardig is.
Nou.... ik stop er mee. Geen troep meer voor mij. En daarom dus zal ik ook in de toekomst geen nieuw deel speculatieven of overzichten ervan gaan samenstellen.
Van veel verzamelaars hoor ik dat ze gestopt zijn met nieuwe uitgiften van na 2000. Nu gaat dat me wat te ver maar de speculatieven ga ik zeker proberen te mijden.
In de te verschijnen vernieuwde MFN Catalogus deeltjes van mijn hand zul je dan ook in de toekomst alleen nog die zegels vinden die in de officiële catalogi terug te vinden zijn.
Het Bogus gedeelte laat de zegels en waardestukken zien die aangemaakt zijn door de verschillende post verzorgende instanties zoals bij ons bekend zijn.
Ik heb al begrepen dat er nog vele diensten zijn met motorfietsmateriaal die bij ons onbekend zijn. Wanneer die ons bereiken, zullen we er zeker melding van maken.
Okay, het kopiëren kan beginnen en met de december maand voor de boeg zal het toch wel begin 2007 moeten gaan lukken om het laatste deeltje der MFN catalogus te gaan versturen.

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home