GGG

De perikelen van een gesloopte locatie voor de laatste clubmiddag en een nieuwe ruimte (nog wel in een zwembad) achter ons latende, starten we gewoon weer met een nieuwe 3xG. Overigens was die nieuwe locatie wel een uitstekende, en ik denk dat we daar nog wel eens zullen gaan vertoeven.


Van de Russische ‘opdrukken’ op oude Sovjet zegels had ik nu toch nooit een FDC verwacht, maar onlangs kwam ik toch zo’n envelop tegen. Weliswaar niet van ons thema, maar toch leuk om eens te showen. 100% maakwerk natuurlijk. Ongetwijfeld dat ze dus ook van motorfietsen bestaan dan wel komen.


Het velletje van Finland Van Ad van Tiel kreeg ik wederom een interessante vraag toegestuurd. Het betreft een ‘bladje’ van het Finse stripfigurenboekje uit 1996 met daarop een cirkel zonder inschrift. Wat is dit voor stempel? Wel, het betreft hier een “specimen”-stempel.
Aan bladen (meestal postzegelbladen) en kranten worden, vooruitlopend op de uitgifte, de uit te geven zegels aangeleverd om in de columns een afbeelding bij het verhaal te kunnen plaatsen. Veelal gebeurt dit door speciale kleurdrukken zoals de bekende Oostenrijkse Zwart-drukken of de Franse kleurdrukken in strips.

Voorbeelden van drukken in afwijkende kleuren

Vaak worden aan dergelijke instanties ook de originele zegels toegestuurd, alleen zijn deze dan van tevoren gemerkt/ontwaard door een opdruk. Deze opdrukken variëren van schuine strepen tot cirkels zoals op het Finse bladje. Bekend zijn ook de opdrukken “Meustra/Muster”. Dergelijke zegels gebruikt op zogenaamde ‘vroege afstempelingen’ zijn waardeloos in de handel.

Voorbeeld van ontwaarding

Voorbeeld van ontwaarding door opdruk


Barnafil 2005, een postzegelevenement in Barcelona, werd dit jaar voor de twintigste keer gehouden. Elk jaar heeft een speciaal thema de aandacht en deze keer was dat het “Circuit de Catalunya”. Op dit gemoderniseerde circuit worden tal van gemotoriseerde sporten beoefend, en als er filatelistische aandacht aan het circuit gegeven wordt kan het dan ook niet anders dan dat daar ook onze motorfietsjes bij aan bod komen.

Envelop met afbeelding met motoren

En ja, het is zoals gedacht. Op één van de speciale herinneringsenveloppen zien we in de illustratie de start van de Koningsklasse. Tevens kwam er een genummerd postwaardestuk uit met daarop dezelfde afbeelding als op de speciale envelop met het Staatshoofd als frankering.

Genummerd postwaardestuk

Het geheel werd vervat in een grote omslag met veel info in het Spaans, en werd compleet (twee speciale enveloppen en twee postwaardestukken met thema auto- en motorfietsraces en enige verzamelplaatjes) aan de verzamelaars aangeboden.


De Women’s Motorcycle Foundation heeft ook dit jaar weer deelgenomen aan de organisatie van ”Track for a Cure”. Deze club van motorclubs probeert middels organiseren van evenementen door haar leden geld in te zamelen voor verschillende goede doelen. De WMF heeft in 1996, 1998, 2000, 2003 en 2004 de organisatie van de Pony Express Ride op zich genomen, waarbij middels ‘gesponsorde’ afgelegde mijlen geld ingezameld wordt voor de strijd tegen borstkanker. In 2000 gebruikte de Amerikaanse Post een motorstempel ter gelegenheid van deze eerste Pony Ride.

Stempel tbv. de 1e Pony Express Ride

De totale opbrengst van de rides loopt inmiddels al ver over de twee miljoen Dollars, een goede zaak dus.
Inmiddels worden de Pony Express rides overall in de USA verreden en in navolging van de motorrijders worden door vele sportorganisaties toernooien en wedstrijden gehouden voor dit goede doel.

Een nieuwe WMF activiteit om geld in te zamelen om de strijd tegen borstkanker te sponsoren is de organisatie van rijders-trainingen voor motorrijders. Deze cursus werd georganiseerd onder de slogan “On the road to a Cure”.
BMWmc-USA betaalt de instructeurs, en het geld bijeengebracht door de deelnemers komt dus volledig ten goede aan het goede doel zelf. De deelnemers moeten zelf collecteren en schenken het gecollecteerde bedrag dan aan de Susan G. Komen Breast Cancer Foundation.

Dit jaar werd een try-out gehouden, en er hadden zich maar 14 (veertien) deelnemers gemeld die gezamenlijk $ 10.250,00 bij elkaar sprokkelden. Inmiddels zijn ook hier weer veel andere clubs op in gesprongen en vanaf volgend jaar gaat het nationaal georganiseerd worden.
Voor ons MFN-ers is van belang dat de Postal Service ook nu weer een speciaal stempel aan deze activiteit heeft verbonden.

We zien motorrijders op het Awareness Ribbon touren. Hierboven op een speciale MT-envelop. In kleur is de Ribbon roze gekleurd, de kleur gekoppeld aan borstkanker maar het stempel is uiteraard in zwart.
Een zwarte Awareness Ribbon staat voor rouw en de strijd tegen gangsters dus moeten we de kleur er maar bij denken.
Het stempel vermeldt Riding to End Breast Cancer, maar het logo verraadt dat het hier om het On the Road to a Cure gebeuren gaat.


Hoe klein gaan we???
Op het zegeltje in het vel dat San Marino uitgaf 2004-12-07 staat wel een heel klein motorfietsje, sterker nog, er staat een nog kleinere scooter op. De reden van uitgifte is de heropening van het Scala in Milaan en in het velletje bevinden zich drie zegels. Op de middelste zien we in een overgangs compositie van een oude tekening van Franco Filanci en een hedendaagse foto de façade van de Scala in de 19e eeuw en het plein ervoor aan de via Manzoni.

Middelste zegel uit de uitgifte van San Marino

Een motorrijder neemt net de bocht en voor het rode verkeerslicht staat een scooter te wachten. Wel erg klein, maar toch is het voor de meest enthousiaste liefhebber onder ons....... een motorfietszegeltje.


Onlangs meldde zich een in de war gebracht lid bij me met onderstaande FDC afstempeling van Japan.

FDC met de uitgifte van Japan uit 1999

De uitgifte is die uit de serie 20ste Eeuw deel III, en toont het zegelstel met de afbeelding van de opening van het Centraal station te Tokio. Uitgifte datum 1999-10-22. In het stempel staat echter als datum 11-10-22. RaRa?
Welnu, in de hedendaagse wereld is de jaartelling nog steeds niet gestandaardiseerd (oftewel eensluidend). Vele culturen tellen nog steeds in de ‘eigen’ jaartelling. Voor Japan is dat er een die gelijk loopt met de wisseling van de Keizer.
Bij aantreden van een nieuwe Keizer begint de jaartelling weer bij nul. In 1989 trad Keizer Akihito aan, en de keizer was dus in 1999 bezig aan zijn elfde jaar. De tijdsperiode onder Akihito wordt de ‘Heisei’ genoemd. Die onder Hirohito heette Showa en begon in 1926.

Het hiernaast getoonde stempel vermeldt 56-6-23 en het jaar is dus het 56e jaar van K.Hirohito na 1926 = 1981.

In de filatelie komen nog wel meer afwijkende jaartal-noteringen voor.
Zo word in Thailand de Boeddhistische jaartelling gebruikt, welke 543 jaar voor Christus een aanvang nam.
Zo kan het dus gebeuren dat op een FDC een ‘westers’ eerste dag stempel van 1992 geflankeerd wordt door een Thaise poststempel met “35 ( 2535).

FDC stempel van Japan uit 1981

FDC met de uitgifte van Thailand uit 1992

Overigens worden in Thailand nog vele andere tellingen gehanteerd waarvan, naast de al genoemde Boeddhistische, de Zon- en de Maan-kalender.
Het Joodse jaar 5765 komt overeen met het Christelijke jaar 2005, en de Islamitische jaartelling startte bij de emigratie van Mohammed van Mekka naar Medina, die plaatsvond op 16 juli 622 n/C. Een Islamitisch jaar telt 12 maanmaanden (zonder D) en is ongeveer 12 dagen korter dan een Christelijk jaar, en verspringt dus per jaar anderhalve week.


Zo, ik ga er weer mee ophouden want er zal nog wel meer in het clubblad moeten.
Heb je vragen??? Laat maar horen.

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home