Felixstowe Internal Couriers LTD

Op de clubmiddag werd me een vraag gesteld over een zegeltje met daarop een hijskraan, een schip en een motorrijder met o.a. het inschrift "Port of Felixstowe". Het leek op een inderhaast in elkaar geknutseld label zonder waardeaanduiding.
Hoewel het voor de hand zou liggen dat we hier met een soort van stakingszegel uit 1971 te doen hebben (Felixstowe: een Engelse havenstad en de Engelse Poststaking), is dat niet juist. Enig spitten in de archieven leverde de volgende kennis op:

Het bedrijf startte de werkzaamheden in de Felixstowe havenkwartieren op 10 juni 1978, en was bedoeld om poststukken bij de in de havengebieden gevestigde bedrijven onderling snel te kunnen bezorgen. Als transportmiddel werd o.a. de motorfietskoerier ingezet.

In eerste instantie werd een handstempel gebruikt om betaling van de portokosten op de stukken aan te geven. Een losse datumstempel werd gebruikt om aan te geven dat de post nog op dezelfde dag als aanlevering bezorgd zou worden. Tot 7-12-1978 werd deze combinatie op de stukken aan gebracht. De bezorging koste 8 pence per eenheid gewicht plus belasting. Handstempel
Handstempel
 Datumstempel
Datumstempel
Op 7-12-1978 werd overgestapt op het gebruik van zegels (labels). De verschillende havengebieden (districts) kregen elk hun eigen zegels. Alle zegels hebben motor-fietsen op de achtergrond, en op de voorgrond het logo van IC.  De zegels gebruikt voor transport naar de noordelijke oever hadden een gele achtergrond, bestaande uit 18 motorfietsen die, afhankelijk van het havengebied, naar links of naar rechts rijden, met rode of zwarte opdruk.

Zegel voor transport naar de noordelijke oever

Zegels voor transport naar de zuidelijke oever

Detail zegels zuidelijke oever, met motorrijders die 2 kanten oprijden

Die voor post naar het zuidelijk havengebied hadden een rode achtergrond met zwarte opdruk. Later bleek dit gebieds-gebonden gebruik te ingewikkeld en werden de zegels door elkaar gebruikt.
Om de zegels te scheiden waren ze doorstoken, en ze vertegenwoordigden een eenheidswaarde van 10 pence + belasting. Was een brief te zwaar voor de 10 pence, dan werden er naar gelang het meergewicht meerdere zegels bijgeplakt.

In het eerste begin van de postdienst ontving de Ipswich havendienst enige klachten over het bezorgen door IC van poststukken buiten het havengebied en de Nationale Posterijen protesteerden tegen deze gang van zaken. Één en ander resulteerde in een rechtsgang met de posterijen.
In Engeland is geen monopoly op postbezorging zolang de post maar binnen dezelfde sectoren gepost en bezorgd wordt, hetgeen bijv. Engelse kerken voor hun parochianen doen tijdens de kersttijd. Eind oktober 1979 werd een akkoord over de kwestie gesloten en mocht IC de post alleen nog binnen de havengebieden blijven bezorgen.

Omdat in de jaren 80 de inflatie wild om zich heen sloeg, besloot de IC postdienst tot gebruik van zegels zonder waarde aanduiding. Dit zijn de zegels waar mij naar gevraagd werd. De eerste stukken met deze zegels verschijnen op 10 augustus 1981, maar ook de oude zegels komen na deze datum nog op stukken voor.
Zowel doorstoken als getande zegels zijn bekend uit die periode. Ook werd er een 'Port betaald' envelop ontwikkeld, maar deze is nooit in gebruik genomen.

Voorbeeld van een oude zegel die pas later gebruikt is
 

De nieuwe zegel in getande uitvoering

De nieuwe zegel in doorstoken uitvoering

De nooit gebruikte "port betaald" envelop

Vanaf deze datum werd er ook een nieuw soort stempel gebruikt. Werd er tot deze datum nog (meestal) een combinatie van de IC-stempel en de datum stempel, in zwart of rood, gebruikt, daarna werd dit 'kaststempel' gebruikt, eveneens in de rode of zwarte kleur.

Kaststempel

Na een reeks ernstige ongevallen (één met dodelijke afloop) met motorbezorgers werd het havengebied verboden voor motorrijders. IC bleef nog tot 1991 met auto's de dienst uitvoeren, maar toen de haven in zijn geheel verkocht werd aan P&O moesten zij hun diensten beëindigen.

Een enkele keer verschijnt er nog wel eens een zegel of envelop bij een veilinghuis en dan worden ze vooral door plaatselijke historici voor behoorlijke bedragen gekocht.

Oude zegel - nieuwe datum

Felixstowe op de kaart

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home