LOSSE ZEGELS "VERLEDEN TIJD"

Er zijn van die veranderingen welke langzaam ingevoerd worden zonder dat er veel ophef over gemaakt wordt. Bij het lezen van een artikel over postzegels valt het ineens op. Een losse postzegel kopen op het postkantoor is er (bijna) niet meer bij.

Het is al zo'n 10 jaar geleden dat er in Duitsland het velletjessysteem werd ingevoerd. Verkoop van losse zegels aan het loket had daarmee praktisch afgedaan, tenzij men een bekende of vriendelijke loketbeambte trof, die nog genegen was een zegel uit een velletje te scheuren. Er zijn sindsdien alleen nog maar velletjes te koop, die in het Duits "Zehnerbogen" heten (tien zegels in een velletje).
Een bijkomende bijzonderheid is dat de ontwerper van de postzegel de (beperkte) vrijheid heeft gekregen om op de rand van het velletje nog iets eigens aan het geheel toe te voegen. Het gevolg daarvan is dat er in één velletje soms tien zegels zitten met een verschillende tab/aanhangsel. En dat heeft weer tot gevolg gehad dat er een nieuw verzamelgebied is ontstaan, te weten identieke zegels met een verschillende tab.
In ons land maken de tabs echter nog meer deel uit van de zegels dan in Duitsland. Ze geven de zegels een extra dimensie, ze hebben een toegevoegde waarde. Om een voorbeeld te noemen: op de tabs van het velletje Nieuwe Kunst 1890-1910 (mei 2001) staat van wie het afgebeelde kunstwerk is, hoe het heet en waar het te vinden is.
Op de bij ons bekende velletjes van de Twaalf Provincies (verrassingsuitgifte 2002), en in het bijzonder de uitgifte van Drenthe, staat iets markants afgebeeld uit de desbetreffende provincie. Het pro-vincievelletje van Drenthe bevat 12 zegels met in de verticale strook kenmerken van de provincie. In het onderste sierveld wordt aandacht gegeven aan de TT-races, op de zegel Valentino Rossi.

Het verrassingsvelletje van de provincie Drenthe...
Het hele provincievelletje van Drenthe…

de tab met Valentino Rossi
en de tab met Valentino Rossi

Er zijn al veel velletjes uitgegeven, ik noem o.a. het velletje van het Industrieel erfgoed (september 2002) en van van Gogh (januari 2003).
Indien U in de gelegenheid was om POSTEX 2003 in Apeldoorn te bezoeken, heeft U waarschijnlijk het velletje met het thema "verzamelen" kunnen bemachtigen (met speciale afstempeling) waar aandacht wordt besteedt aan het 75 jarig bestaan van de Nederlandsche Vereniging van Posthandelaren (NVPH) en de Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (NBFV) die de jaarlijkse Dag van de Postzegel organiseert. Er staan op de tabs allerlei attributen die verband houden met het postzegels verzamelen. Zo staan er op de tabs van de zegels oa. een deel van een loep, de tekst "dag van de postzegel", een pincet en verschillende logo's.
De zegels zelf zijn ook apart. De zegel is opgebouwd uit elf zegeltjes welke elk een eigen kleur hebben gekregen. Als extra laag in het velletje wordt over alle kleurvakken heen een reeks begrippen op-gesomd die betrekking hebben op de wereld van de filatelie, zoals rondzending, watermerk, catalogus, vereniging, port, luchtpost, stempel, postfris, kleinrondstempel enz.
Ook daar kan de filatelist zich weer uitleven in een nieuw verzamelgebied, of zoals een bekende sporter opmerkt:

'Ieder nadeel hept zijn voordeel'

Voor U gelezen en gezien

Herman v.d. Maaten

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home