Einde aan onzekerheid:
U.P.U. WADP WNS van start per 1-1-2002

Bij het uiteenvallen van de Sovjet Unie is het eigenlijk op grote schaal begonnen: het uitgeven van nepzegels, zogenaamde Bogus uitgiften. Vooral in de beginperiode hadden verzamelaars grote moeite met het bepalen of een uitgifte nu wel of niet postaal was. Voor de zekerheid nam je die plaatjes er dan maar bij want wie zoekt er tegenwoordig niet naar dat ene zegeltje wat vroeger als ‘niet verzamelwaardig’ werd bestempeld maar waar nu vele Euro’s voor op de toonbank gelegd dienen te worden.
Welnu, deze ontwikkeling ging ook niet ongemerkt aan de U.P.U., de overkoepelende organisatie van postadministraties, voorbij en zij zochten naar een manier om aan die ongebreidelde expansie van neppers het hoofd te kunnen bieden. Na jaren van onderzoek, testen en nog eens vergaderen, is er nu door de afdeling WADP (World Association for the Development of Philately) van de UPU een dergelijk systeem opgebouwd. Het Wereld Nummering Systeem, kortweg WNS.
Ieder aangemeld zegel ontvangt een unieke code. De code is opgebouwd uit een tweeletterige aanduiding voor het betreffende uitgevende land, een volgnummer van 3 cijfers gevolgd door het (afgekorte) jaartal. Zo heeft het Franse Mobylette zegeltje de volgende code: FR013.02

Na een wat aarzelend begin op 1 januari 2002 hadden, negen maanden later, zich al 100 landen aangesloten bij het WNS waaronder de belangrijkste uitgevende landen. Nederland nog niet!!!
Dit WNS is gratis voor iedereen die zich op het Internet beweegt te raadplegen via www.wnsstamps.ch in de Engelse of de Franse taal. Bij opening kom je in een keuzescherm om het zoeken te vergemakkelijken. Je kunt op verschillende categorieŽn, termen en namen zoeken. Na elke zoekopdracht verschijnt er een overzichtspagina, klik je op de gewenste afbeelding dan volgt een uitgebreide omschrijving van de uitgifte en het zegel. Van elk zegel is een hoge resolutie (nou ja, hoog....) scan op te vragen. Voorwaar een heftige uitbreiding van het Internet voor ons verzamelaars. Proberen maar.

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home