Bestuurswisseling MFN

Het was een enerverende middag, onze bijeenkomst op 19 april j.l. De opkomst was heel goed te noemen zeker als men in aanmerking neemt dat het paaszaterdag was. Het was ook geen gewone clubbijeenkomst maar een die in het teken stond van het afscheid van onze voorzitter.
Zoals al eerder vermeld, had Jan Termaaten te kennen gegeven de voorzittershamer door te willen geven aan een opvolger. Zoals u in het verslag van de ledenvergadering kunt lezen (noot: dit verslag is niet op internet beschikbaar) hebben we in stijl afscheid genomen van onze voorzitter en hoewel Jan zelf bedenkingen had om het Erelidmaatschap van de M.F.N. te aanvaarden is het bestuur blij dat ook de leden positief aan deze oproep gehoor hebben gegeven.


Jan Termaaten draagt de MFN voorzittershamer over aan Herman van der Maaten

Tijdens de bestuursverkiezing is Paul Essens bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen. Paul zal de taak van het maken van de Nieuwsbrief overnemen van mij en ik zal proberen een waardige opvolger te zijn van Jan en de vereniging te promoten daar waar mogelijk.

Herman van der Maaten


Jan Termaaten toont de oorkonde behorend bij zijn erelidmaatschap


Jan laat vol trots zijn cadeau, een replica van de M.F.N. voorzittershamer
(zie voorgrond), aan de aanwezige leden zien.
Ditmaal is het echt zijn eigendom.

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home