De nieuwe catalogus/prijslijst

De aanwezigen op de laatste voorjaarsbijeenkomst hebben al even een blik in de keuken mogen werpen en, zo als het er nu uitziet, gaat het lukken om op de najaarsbijeenkomst het eerste exemplaar uit te reiken.
De catalogus/prijslijst is wat anders van opzet geworden. Had de door Eric samengestelde catalogus voornamelijk als doel om het bestaan van de zegels en de verschillende catalogus nummeringen te geven, in de nieuwe staan naast de afbeeldingen van de zegels en de nummers dus ook de meest recente Michel catalogus noteringen vermeld.
De totale catalogus/prijslijst zal gaan bestaan uit vijf + één deeltjes; voor elk continent één en een apart deeltje voor Bogus e.d. Nieuw is dat bij elke zegeluitgifte de drukwijze en de normale tanding gegeven wordt en ook dat er bij de landen en uitgiften (waar daar ruimte voor is) wat extra informatie vermeld wordt. Velen zullen zoeken naar de ongetande zegels. Alleen bij die zegels die aan het loket ook ongetand zijn verkocht, krijgen deze een eigen vermelding.
Omdat de meeste verzamelaars de catalogus alleen als een "die heb ik al boekje" gebruiken, zijn de verschillende catalogus nummers ( Michel, Yvert, Stanley Gibbons en Scott) waar voorhanden aan het eind van het land in een overzichtje opgenomen.
Iets anders waar we aan zullen moeten wennen is het feit dat per deeltje alleen de in de Michel genoteerde zegels worden opgenomen. Dit betekend dat lokale uitgiften in het aparte deeltje Bogus komen te staan. Stadspost, cinderella’s, bogus zegels e.d. zullen hierin worden opgenomen. Reden is dat deze zegels geen prijsnotering in de Michel krijgen en dus ook niet aan vernieuwing onderhevig is. Mogelijk dat de opzet van dit deel nog wat gaat wijzigen als we een te hanteren prijsnotering voor deze zegels kunnen vinden. Wel nemen we in de catalogus een verwijzing naar die zegels op zodat ze wel terug te vinden zijn.

Sommige informatie lijkt wel erg klein geschreven, maar bedenk dat je deze info misschien één of twee keer leest en dan alleen nog maar met extra bladen moet sjouwen als we die info op groot formaat opnemen.
We zullen ernaar streven om bij elke totale vernieuwing van de Michel per continent ook een bijgewerkt deeltje van onze catalogus te laten verschijnen.
De reeds bekende en al in de oude catalogus opgenomen bekritiseerde en door velen als niet motorfiets gerelateerd zijnde zegels bestempelde exemplaren, blijven gewoon opgenomen in de nieuwe catalogus. Dit om de nummering niet in de war te brengen. Van nieuw uit te komen zegels die het predikaat ‘dubieus’ verdienen, maken we voortaan alleen melding in de nieuwsbrief. Je kunt dan zelf bepalen of je deze wel of niet wilt in je verzameling.
De catalogus is op formaat A5 (clubblad formaat) uitgevoerd en in zwart/wit gekopieerd. Hieronder vind je een voorbeeld van een pagina. Wil je een groter formaat dan kun je een cd-rom verkrijgen met de pagina’s uit de catalogus die je dan zelf uit kunt printen. Daarover volgen in de toekomst nog nadere mededelingen. (Noot van de webmaster: inmiddels wordt de catalogus exclusief voor MFN leden op deze website beschikbaar gemaakt, met afbeeldingen in kleur.)

De prijs gaat voor leden niet hoger komen dan de kostprijs van het vervaardigen. Van niet leden wordt een dusdanige toeslag gevraagd, zodat het aantrekkelijk is om lid te zijn van de MFN.
Op de komende clubdag moet het dan gebeuren, daar zal het eerste exemplaar van eigenaar wisselen.

Rest me nog van deze plaats, achter de computer, mijn waardering uit te spreken voor het werk dat Eric in het verleden aan het samenstellen van de catalogus gedaan heeft. Er zal menig uurtje plak- en knip- en speurwerk in zitten en we hebben er jaren lang plezier en gemak van gehad. En als ik die catalogus niet als naslagwerk had kunnen hanteren, zou ik nu misschien pas aan de tiende pagina toe zijn. Thanks man.

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home