HADI - zegels

Hadi zegel Hadi zegel

Beide bovenstaande zegels bezorgen de M.F.N.-ers, zoals blijkt uit vaak gestelde vragen, hoofdbrekens of ze nu wel of niet tot ons verzamelgebied behoren. Zo ook op de laatste clubmiddag. Vandaar dat ik maar eens aan het snuffelen ben gegaan.
Het betreft hier twee zegels uit een serie van vier van Rusland, uitgegeven op 25 augustus 1980 met als thema zuiniger en energie vriendelijker vervoer. De Russische regering had hiertoe al een instituut opgericht in de Oekra´ense stad Kharkov, de plaats waar in Rusland de motorvoertuig industrie gecentreerd is, met de titel: Constructeurs Instituut voor Automobielen en Wegen hetgeen op zijn Russisch de afkorting HADI (spreek uit khady) oplevert. Binnen dit instituut houden studenten en geleerden zich bezig met energie zuinige vervoersprojecten. Zoals het binnen het communisme ging, kreeg elk project zijn eigen nummer. Op de linkse zegel draagt het afgebeelde mobiel de naam HADI-(in Cyrillisch schrift) 11(=project) De 3 is een Cyrillische E (van elektrisch).
Nu de vraag of ze in ons thema thuishoren. Beide zegels tonen een driewielig voertuig en uit dien hoofde zouden ze dus best eens onder de motorfietsen kunnen thuishoren, echter in beide gevallen handelt het om elektrisch aangedreven voertuigen. Als je deze voertuigen ook onder motoren wilt scharen, dan moet je achter de zegeltjes aan. Mijn eigen definitie van motorfietsen behelst onder andere de stelling dat om tot de motorfietsen te kunnen worden gerekend het voertuig voortbewogen dient te worden middels een explosiemotor. Deze voertuigen worden dat niet en gaan bij mij dus in het randgebiedzegelinsteekalbum.

Hans de Kloet.

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home