Bij de meeste motorfietszegeltjes maken we ons alleen maar druk om de motorfiets/rijder die op het zegeltje afgebeeld staat. Anders was dat laatst bij het bekijken van Spanje #1, het expresszegeltje met toeslag tgv de wederopbouw van de Kathedraal te Zaragoza. Nu was ik eens niet nieuwsgierig naar de motorafbeelding maar naar die kerk op de achtergrond.
Het betreft hier ťťn van de twee kathedralen die te vinden is in de stad Zaragoza, hoofdstad van de provincie met dezelfde naam en van de autonome regio Aragon. Nieuwsgierig als ik ben achterhaalde ik de volgende feiten;

De kerk "Virgen del Pilar"      De spaanse expresse-zegel met toeslag

Zoals alle grote steden is ook Z. gegroeid op de plaats waar de rivieren Gallego en Huerva in de Ebro stromen. Toen in de eerste eeuw voor Christus de Romeinen die plaats, Saraqusta, veroverden op de Arabieren veranderden zij de naam in Ceasaraugusta. De verbastering door de eeuwen heen levert de huidige naam Zaragoza.
Toen in 40 na Chr. De apostel St.Jan, bezig met een pelgrimage, ruste op de oever van de Ebro verscheen de maagd Maria (nadien ook be-schermvrouwe van alle Spaans sprekende landen) aan hem, staand op een brok Quarz, en droeg hem op om op die plaats een kerk te bouwen. Volgens de eucomuniale raad is deze verschijning van Maria de eerste in Europa. Hij gaf gevolg aan deze opdracht en stichtte, op 12 oktober 40, in de stad een kapel. Al vlug werd het een bekerings-oord voor heidenen. De kapel groeide uit tot een kerk en, zoals dat ging in die dagen, werden er relikwieŽn van de heilige Maagd verzameld en bewaard in deze kerk.
Nadat de kerk door oorlogen en branden diverse keren verwoest was, werd in 1681 onder leiding van bouwmeester Juan de Herrera (geŽerd met een postzegel in 1973) op de plaats van de eigenlijke verschijning gestart met de bouw van een Barokke-stijl kathedraal. Centraal in deze kathedraal staat een marmeren pilaar met daarop een beeltenis van de Heilige Maagd. Virgin del Pilar = Maagd op de Pilaar. De bouw nam enkele eeuwen in beslag en de karakteristieke elf lantaarn-torens werden door bouwmeester Ventura Rodriguez pas enkele decennia later aan het ontwerp toegevoegd. Er zijn vele meldingen van verschijningen aan pelgrims van de Maagd in en rond de kathedraal.
Vele gelovigen staan in de rij om de pilaar even aan te mogen raken. Elk jaar op 12 oktober vind er een processie plaats waarbij een 15e eeuws beeldje van Maria door de stad wordt gedragen.

Waarom nu deze toeslag zegel voor de restauratie van de kerk? Tijdens de Spaanse Burgeroorlog werd er vooral in het noorden van Spanje hevig gestreden en ook de stad Z. kreeg hiervan zijn deel. Om de schade enigszins te dekken werden allerlei inzamelacties en dergelijke op poten gezet. Ook de posterijen deden hieraan mee middels de uitgifte van deze zegel. Of het ook zoden aan de dijk heeft gezet, weet ik niet maar alles hielp. Naast de afbeelding op onze motorzegel staat de kathedraal ook op een serie zegels met kerk-afbeeldingen uit het jaar 1936.

Bron: (via Internet) Katholieke encyclopedie.

Hans de Kloet.

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home