Verhuisbericht voor Brommers

De provincie Noord-Holland, of beter gezegd het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) in dat deel van Nederland, heeft in december 1 miljoen verhuisberichten huis-aan-huis verspreid om de inwoners erop te wijzen dat de bromfietsen op 15 december 1999 op de gewone weg (binnen de bebouwde kom) thuis horen. De kaart vertoont een grote gelijkenis met het normale postwaardestuk voor adreswijzigingen. Ook een machinestempel (Nieuwegein) is niet vergeten. Door de algemene adressering 'Aan de bewoners van dit pand' ontbreekt wel een postcodering.

De kaart is ontwikkeld door reclamebureau Datagold Slootweg & Schmidt in Rotterdam in het kader van de campagne 'bromfietser op rijbaan'. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, opdrachtgever voor de landelijke campagne, moest het voorstel om budgettaire redenen schrappen. De provincie Noord-Holland vond echter wel de benodigde middelen en mocht van het ministerie het idee overnemen.
Het is uiteraard geen echt postwaardestuk. Toch krijgt dit campagnemiddel door de overeenkomsten juist extra attentiewaarde. Voor liefhebbers kan het ook een verzamelwaardig stuk zijn, want de vraag is natuurlijk of PTT Post hieraan zijn medewerking heeft verleend. Directeur Slootweg verzekert dat het gebruik van de vormgeving is gechecked. Een woordvoerder van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid meldt bovendien dat aan PTT Post Mediaservice is gevraagd om de kaart te verspreiden.
"PTT Post zat in die periode al vol", aldus Rietkerk (ROV), "we zijn doorverwezen naar de VSP-groep, een soort dochterondememing".

Verhuisbericht voor brommers

Verhuisbericht voor brommers

 

Voor u gelezen.

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home