Tentoonstelling
         

Onlangs kreeg ik een vraag voorgeschoteld over de India-Genova envelop waarop rondom een soort van Indiase Heer staat afgebeeld die een aantal toeristische plekken op onze Aarde bezoekt. Bij het tafereeltje van Rome staat dit heerschap afgebeeld op een scooter met een schone Italiaanse op de duo. De vraag luidde: Is dit stuk voor ons wel verzamelwaardig?
  

Adreszijde envelop India
Adreszijde envelop

Achterzijde envelop India
Achterzijde envelop

Detail van scooter op achterzijde envelop India
Detail van achterzijde

 
Om dit juist te beantwoorden, moeten we eerst eens even wat over tentoonstellingen te weten komen. Postzegeltentoonstellingen zijn er al heel lang. De eerste keer dat een postzegelverzameling tentoongesteld werd, was te Brussel in 1862. De verzameling maakte toen deel uit van een rariteitenkabinet hetgeen door Philip Vandermaelen samengesteld was. De tentoonstelling bestond uit zo'n 100 verschillende uitgiften uit even zo vele landen.
De eerste 'wedstrijd'-tentoonstelling was die in 1881 te Wenen waar meerdere verzamelingen tegelijk getoond werden. In Nederland was het in 1909 te Amsterdam dat voor het eerst een tentoonstelling werd georganiseerd (BelgiŽ - 1894 te Antwerpen) . Tentoonstellingen delen we in in verschillende categorieŽn.
De meest voorkomende is de propaganda-tentoonstelling. De propaganda-tentoonstelling staat open voor alle leden van een vereniging en is vaak zonder jurering. Dan volgt een indeling in categorieŽn. categorie 3 tentoonstellingen spelen zich vaak af op plaatselijk niveau. Indien in cat3 voldoende punten zijn behaald (lees kwaliteit voldoende) mag men deelnemen aan een categorie 2 tentoonstelling, deze spelen zich vaak af op provinciaal niveau, en als laatste dan de Nationale tentoonstelling. Hieraan mogen de aangeslotenen bij de nationale bond deel-nemen en soms staat deelname open voor buitenlanders. Internationale tentoonstellingen zijn een stuk schaarser en worden per jaar maar zo'n 2 tot 4 maal georganiseerd.
Om dergelijke dure evenementen te financieren, springt de landelijke post-dienst vaak bij met de uitgifte van een toeslagzegel waarvan de toeslag ten goede komt aan de tentoonstelling. Normaal mag een toeslag volgens de reglementen van de U.P.U. niet meer bedragen dan 50% van de frankeerwaarde maar voor toeslagzegels voor tentoonstellingen is een uitzondering gemaakt, deze mogen maximaal 100% betoegeslaagt worden (Nederlands?).
Op Internationale tentoonstellingen zijn vaak ook de postdiensten uit vele landen vertegenwoordigd. Ook zij moeten op een manier financiŽn genereren.

Dan komen we weer terug bij de bewuste Indiase envelop. Er bestaan bijzondere -of herinnerings- enveloppen. Ze worden echter pas als zodanig gewaardeerd als ze ook met een postale afstempeling zijn verrijkt. Het gebruikte stempel op onze brief is een gewoon ontwaardingsstempel van Bombay G.P.O. (General Post Office = hoofdpostkantoor), een gewoon stempel dus. Waarschijnlijk is het geheel wel gebruikt om de kosten van deelname aan de tentoonstelling te financieren. Nu worden de laatste tijd de normen voor het 'officieel' maken van dit soort items steeds verder bijgesteld onder druk van de handelaren en de overige commercie.

Conclusie: Een leuk en kleurrijk stuk maar (nog) niet filatelistisch.

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home