Maasland overdrukt

Uit Uden kregen we de melding dat de zegels van Maaslandpost, die zegels die uitgegeven zijn ter gelegenheid van ons eerste M.F.N.-lustrum d.d. 23 augustus 1999, ook bestaan met een waarde overdruk.

De reden van overdruk.
Bij het eerste lustrum van de MFN leek het ons indertijd leuk om een uitgifte van Nederlandse zegels te bewerkstelligen. Uiteraard hoefden we daar niet bij de PTT voor aan te kloppen zodat we bij een stadspostdienst terecht kwamen. Het werd Maaslandpost.
Er werden een paar ontwerpen uitgezocht en de zegels werden aangemaakt. Meneer Horn, indertijd eigenaar van Maaslandpost, dacht er echter een slaatje uit te kunnen slaan en bracht de 4 waarden, elk in vijf verschillende afbeeldingen, in 7 verschillende kleuren in velletjes en vellen uit. Puur winstbejag dus. Je moest dus om de set compleet te krijgen diep in je buideltje tasten. Tot zover de uitgifte.
Uiteraard had meneer Horn veel zegels overgehouden omdat de uitgifte voor veel MFN-ers zijn aantrekkelijkheid verloren had. Het geldende tarief voor de bezorging van kerstkaarten bedroeg bij zijn postdienst indertijd 45 cent. Veel van de bij hem nog op voorraad zijnde zegels, en dus ook nog een flink aantal van de MFN-zegels, heeft hij toen (laten) overdrukt met deze waarde. Alle zegels van de MFN uitgifte, dus 7 kleuren in 4 waarden werden overdrukt met 45 cent. Deze overdruk werd dan ook nog eens in twee kleuren uitgevoerd, in rood op de getande velletjes en in zwart op de ongetande velletjes. Belachelijk veel variaties dus.
  

Voorbeeld van een overdrukte Maasland / MFN zegel

  
Zelf heb ik alleen nog maar een paar exemplaren in mijn archief want verzamelwaardig is deze uitgifte voor mij niet meer. Verzamelwaarde hebben deze zegels wel als ze aantoonbaar 'gelopen' hebben, dus als het zegel nog op een bezorgd stuk zit.

De handelswaarde van de zegels.
Ongebruikte stadspostzegels vertegenwoordigen de waarde die erop aangegeven staat. Voor de meeste uitgiften geldt dit dus ook als de handelswaarde. Zeker in de MFN motorzegels kun je niet van schaarste spreken en ik zou voor aankoop dus deze prijzen aanhouden die op de zegeltjes staan. Gelopen zegels op stuk zijn al een stuk schaarser en daar kun je dan ook nog wat mee. Deze opdrukken zijn nog niet vermeld in de MFN-catalogus, maar misschien dat in een volgende aanvulling er melding van gemaakt zal worden.

 

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home