Gevalletje plagiaat?

Cover nieuwsbrief 11 met afbeelding van Flottweg motorfiets
Onlangs ontvingen we het Duitse velletje dat ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel door de Duitse Post werd uitgegeven.
Nu is voor ons niet het zegeltje uit het blok belangrijk (hoewel je dit zegelbeeld in je verhaal kunt gebruiken) maar de velrand des te meer. Daarop staat immers het motorrijwiel dat wij motorfilatelisten kunnen gebruiken.
De afgebeelde motorfiets is een rijwiel met hulpmotor van het merk Flottweg. Gedurende het jaar 1990 sierde een motorfiets van Flottweg de cover van de Nieuwsbrief, zie de afbeelding rechts!

Flottweg was een in München gevestigde firma die na de 1e wereldoorlog de produktie van lichte motorrijwielen ter hand nam. Er werd gestart met het afgebeelde model, type TS met een 119 cc blokje geplaatst voor het balhoofd boven het voorwiel. Later volgden nog uitvoeringen met 183 en 246 cc motorblokken waarvan nog een fraai exemplaar in het Transportmuseum in Berlijn staat.

 

Flottweg uit 1919

Op zich geen schokkende  informatie allemaal. Op de één of andere manier kwam de afbeelding me echter zo bekend voor dat ik eens in mijn docu ben gedoken en ja hoor…
Ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel van 1995 schreef het Bundersministerie van Post en Telecommunicatie een ontwerpwedstrijd uit. Van de toen aangeboden ontwerpen heb ik een ontwerp-inzage vel en daarop staat bijna exact dezelfde afbeelding als op het velrandje van de nieuwe uitgifte.
Vergelijk de twee ontwerpen maar eens.

Op de laatste uitgifte staat als ontwerper vermeld de uit Chemnitz (het vroegere Karl-Marx stad) afkomstige Joachim Riess. Op de ontwerperslijst van 1995 wordt Lutz Lüders [# 17] als tekenaar vermeld maar ook een ander soortgelijk ontwerp wat op dit vel staat vertoont grote gelijkenis met de beide ontwerpen en dit is weer een ontwerp van E. von Janota-Bzowski. [# 14]

Overigens staat op de zegel van Equatoriaal Guinea (30-5-1974) een bijna zelfde afbeelding, alleen dan een gespiegelde. Het vermoeden bekruipt me dat er ergens in een boek een afbeelding staat die door de verschillende ontwerpers als uitgangspunt is gebruikt. Maar welk boek??
Wie het weet mag het zeggen.

 

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home