Geluidsoverlast

In de motorbladen lees je er regelmatig over en op elke vergadering, belegd door een met motorrijden gerelateerde organisatie, wordt er over gesproken: Geluidsoverlast door motorfietsen.
De discussie hierover speelt zich nu nog vooral af over het gebruik van dijkweggetjes en afsluiten van deze routes, maar als we er niet voor waken volgen straks nog vele wegen die afgesloten gaan worden voor ons motorrijders.
Dit thema wilde ik ook inpassen in mijn postzegelverzameling en ik ben er dus maar eens met mijn album op de knieën gezeten op zoek gegaan naar dergelijke filatelistische elementen.
Tot mijn verbazing is dit thema nog maar zelden op motorzegeltjes gebruikt. Welgeteld vond ik maar twee zegeltjes en één stempeltje die ik kon gebruiken binnen dit kader.

Nieuw Caledonië 1987 Portugal 1979

Op de zegel die Nieuw Caledonië op 25 maart 1987 uitgaf, wordt de geluidsoverlast verbeeld door een natuurgebied dat middels oorbescherming beschut wordt tegen lawaai veroorzaakt door geluidsapparatuur en transportmiddelen. De tekst op de zegel roept op tot bescherming van de natuur (protection de la nature) en roept op tot strijd tegen het lawaai (Luttons contre le bruit).
Op een zegeltje uit een serie van Portugal d.d. 14-03-1979 vinden we alweer verschillende vormen van vervoer die lawaai veroorzaken. Uit de zegelafbeelding valt niet direct op te maken dat het om een milieu-uitgifte gaat maar uit het vignet op de FDC blijk dit duidelijker. Luta contra a poluiciao sonora betekent zoveel als strijd tegen de geluidsvervuiling.

FDC-stempel Portugal FDC-stempel Portugal

Het stempel is er één uit Frankrijk. In het kader van de campagne voor de strijd tegen lawaai werd in oktober 1986 een stempel gebruikt met in de afbeelding een motor en een auto die door een door de toren van de cathedraal van Limoges gevormde persoon tot stilte gemaand worden. Hieronder de tekst "Limoges, rustig levensgenot".

Stempel Frankrijk

Al met al dus geen echte vetpot maar, met toevoeging van een crosszegeltje of zoiets, toch voldoende om er een pagina mee te vullen.

 

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home