Persoonlijke rolzegels PostNL

Wat zijn rolzegels?
Sinds 2010 is het mogelijk om persoonlijke postzegels ook op de rol te bestellen. Elke rol bevat 100 stuks zelfklevende zegels. Rolzegels worden meestal gebruikt door bedrijven voor het verzenden van hun bedrijfspost.
In 2010 werd ook voor de rolzegels het toenmalige het grijze persoonlijke postzegel kader gebruikt. In 2018 heeft PostNL een nieuw, blauw/grijs kader laten ontwerpen voor de persoonlijke zegels.

Afweekproblemen
In de loop van 2020 is bij de levering van het te bedrukken dragerpapier de samenstelling van de gomlaag gewijzigd, waardoor de zegels bijna niet meer af te weken waren.
Begin 2022 heeft PostNL een nieuwe machine in gebruik genomen voor productie van de persoonlijke rolzegels. De ingebruikname van de nieuwe machine heeft tot gevolg gehad dat er minder materiaal gebruikt wordt, waarmee deze dus duurzamer is.
Tevens is in midden 2022 nieuw dragerpapier gekocht waardoor de rolzegels momenteel wel weer af te weken zijn.

Ook het printen van de rolzegels is in 2022 aangepast aan de nieuwe machine. Een printfile bestaat nu uit 10 postzegels die repeteren, de laatste "pagina" heeft echter 2 maal het opdrachtnummer, om bij controle en na het verpakken altijd het nummer te kunnen zien als de rol in het doosje zit, zie deze afbeelding:

Persoonlijke rolzegels PostNL met dubbel opdrachtnummer

Hoe de verschillende soorten te herkennen?
De ingebruikname van nieuwe machine heeft ook tot gevolg gehad dat er visuele verschillen zijn ten opzichte van eerder uitgegeven rolzegels.

Ten eerste in de afbeelding van de ordernummers tussen de rolzegels. De volgende afbeelding toont de verschillende varianten. De zegels van vóór april 2018 (links) zijn uiteraard herkenbaar aan het oude grijze kader.

De verschillende varianten persoonlijke rolzegels van PostNL

Bij de eerste zegels met het blauw/grijze kader, nog gedrukt op de oude machine (midden), is het opdrachtnummer gedrukt in vrij grote cijfers, en zijn de nullen zonder schuine streep. Tussen de onderkant van de zegel en het nummer is een paar millimeter witruimte.
Bij de zegels gedrukt na ingebruikname van de nieuwe machine op 22 april 2020 zijn de cijfers duidelijk kleiner, en staat er een schuine streep door de nullen. Bovendien staat het nummer direct onder de zegel.

Verder bevinden zich nu balkjes en snijlijnen aan de achterkant van de rolzegels. Die zijn voor een betere positionering in de printer, zodat er exacter gedrukt kan worden.
Het gevolg is dat er nu rolzegels zijn met een witte achterzijde, maar ook rolzegels met op de achterzijde een zwarte balk van 1.3 millimeter.

Persoonlijke rolzegels PostNL met positionerings-teken

 

Dit artikel is gebaseerd op nieuwsbrief 32/2023 van de VPPV (Vereniging van Persoonlijke Postzegel Verzamelaars) door Peter Oomes

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home