De nieuwe catalogus motorfietspostzegels
Een bijgewerkt naslagwerk voor de motorfietspostzegels

Het is alweer een zes jaar geleden dat er van de MFN een overzicht verschenen is met daarin alle inmiddels bekende postzegels met betrekking tot ons thema: De Motorfiets. Het werd nu dus wel weer eens tijd dat er een nieuw boekwerkje verschijnt.

Nu kun je op de website ook de bijgewerkte pagina's van alle landen bekijken en downloaden, maar niet alle leden gebruiken de computer om dat soort zaken bij te houden. Overigens is het wel het plan om de catalogus op de website met de hulp en expertise van Madelèn, de vrouw van onze webmaster, gewoon bij te blijven werken met de bij ons bekende nieuwe uitgiften.

De papieren versie zat zes jaar geleden al zo'n beetje aan het maximum aantal pagina's dat nog in een (betaalbaar) boekwerk paste. Met alle nieuwtjes van de laatste jaren erbij gevoegd was dit maximum al bereikt. We moesten dus zoeken naar een compactere manier van rubriceren om binnen het gewenste aantal pagina's te blijven.

Ik heb aan een aantal leden gevraagd welke info uit het naslagwerk ze zoal gebruiken. Daaruit bleek dat maar een enkeling de uitleg van het aantal zegels en blokken in een serie benut. Verder bleek dat de beschrijving van de zegels maar sporadisch geraadpleegd wordt, ook al omdat het vaak geen andere info is dan die welke op de zegel zelf vermeld staat. Voor de meesten is het voldoende om het uitgevende land en de datum van uitgifte te kunnen vinden en dan op beurzen en ruildagen het plaatje aan te kunnen wijzen van het gewenste zegeltje. Dus daarmee aan de slag.

Het gebruik van de ringband als binding werd niet door iedereen positief bevonden, maar de meesten vinden deze binding te prefereren boven een draad- of lijmgebonden boekwerk. Dit omdat bij een ringband het boek helemaal dubbel kan slaan, terwijl bij een gebonden of gelijmde versie de bladzijden weer terug omslaan.

Om de ruimte op een A5 pagina optimaal te benutten verdeelden we deze in twee kolommen (naar het voorbeeld van Nico's postwaardestukken catalogus). Daarin zijn de landen uiteraard alfabetisch gerangschikt, en de uitgiften in chronologische volgorde gerubriceerd.

Na elke gemelde uitgifte wordt een scheidingslijntje geplaatst (=====+=====), en als een uitgifte doorloopt naar de volgende kolom/pagina wordt dat aangegeven door een tiental pijlen (>>>>>>>>>>). Na de laatste te melden zegel van een land staat er een doorgetrokken horizontale streep.
Veel leden vonden de verduidelijkende afbeeldingen wel prettig, en waar de ruimte dat toelaat, zijn die er nog bijgeplaatst.

De afbeeldingen laten de zegels en blokken zien zoals ze zijn uitgegeven. Staan de zegel en het blok/vel los van elkaar, dan zijn ze beiden apart te verkrijgen geweest.

Is een zegel alleen in een blok/vel verkocht, wordt alleen het blok/vel afgebeeld.

Vaak komt een extra afbeelding van bijvoorbeeld de zegel dan achter het blok vandaan. Dit is ter verduidelijking van de afbeelding. Soms komt er dan ook een vergroting van de motorfiets achter de zegel weggekropen ter verdere verduidelijking.

Door het compacter afbeelden en omschrijven is de nieuwe catalogus tot de helft van het aantal pagina's ingekrompen. Van bijna 500 in de vorige versie naar 242 in de nieuwe uitvoering. Zo kunnen we nu in ieder geval weer een aantal jaren vooruit.

Maar nu: Wat gaat dat ding kosten??? En hoe is tie te bestellen???
Ook al weer de vraag van de leden om hem in kleur uit te brengen. Dat is mogelijk maar is natuurlijk wel veel kostbaarder dan een zwart-witte catalogus. Bij vooraf bestellen kost de kleuren catalogus € 17.50. Ik kan dan namelijk een staffelkorting bedingen wat deze prijs mogelijk maakt. Latere bestellingen worden veel duurder en kunnen dan wel € 35.00 gaan bedragen.
Een zwart-wit exemplaar kost bij vooraf bestellen zo'n € 12.50, en als je na de gezamenlijke bestelling er ook nog één wil loopt dat op tot wel € 20.00, en reken dan wel dat de verzending van de drukker naar mij en dan van mij naar jou er nog boven op komt.

Het voordeligste is als je de catalogus vóór 11 april 2023 bij mij bestelt, en daarbij aangeeft in welke uitvoering, kleur of zwart/wit, dat moet worden. Ik kan hem dan meenemen naar de clubmiddag in Harmelen (22 april). Als je niet naar Harmelen komt, dan stuur ik hem aan je op of je komt hem na afspraak bij mij thuis ophalen. Opstuurkosten (€ 5.00) zijn dan extra.

Heb je interesse, laat me het dan even weten voor 11 april.

 

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home