Keuzes maken!

De meeste MFN-ers willen een motorfiets(je) op hun filatelie zien, maar daar waar dat niet het geval is, is het soms toch de moeite om er toch eens een blik op te werpen. Wij zitten soms met het dilemma of we iets wel of niet moeten melden en zoals jullie weten, laten we het melden soms afhangen van de vragen die jullie ons hieromtrent stellen.

En we hebben er weer eentje.
Van "auto-driewielers" hebben we niet veel zegels te melden, maar Morgan is toch wel degelijk een auto die een motorfiets vermelding waardig is. Antigua & Barbuda bracht op 28 april 2021 een blok uit ter gelegenheid van 70 Jaar Morgan Plus Four.

Op het blok een begeleidende tekst over het ontstaan van dit voertuig. We lezen dat in 1909 H.F.S. Morgan zijn eerste driewieler met motorfietskrachtbron uit de fabriek liet rollen. Hij bleef dit ontwerp gedurende 27 jaar trouw. In 1936 werden er voor het eerst 4-wielers gemaakt in de Morgan fabriek.

Een andere discutabele zegel is de op 19 augustus 2020 uitgegeven Vietnamese zegel om de vijf+zeventigste verjaardag van de Vietpolitie te vieren. In de linker bovenhoek van de zeven is op de foto iets van een helm en kuipje van een motorrijder of -fiets te ontwaren.

Hoe groter het plaatje, des te slechter het te zien is. Dit is er dus één voor de totaalverzamelaar.

En wat te denken van deze. Een blokje van Paraguay om het 125 jarig bestaan van het Monsignor Lasagna Salesian college te vieren. Uitgegeven 23 juli 2021.

Op de straat rijdt een motorrijder of…. een fiets. In al onze wijsheid, gezien zijn positie op de weg, kiezen we voor het eerste.

En dan krijgen we natuurlijk steeds meer met de elektrische voertuigen te maken. Ook die verschijnen met de alle milieuperikelen steeds vaker op de kleinoden.
Roemenië geeft dit jaar bijvoorbeeld om de groene vrijdag (reis te voet, per fiets of elektrisch) te promoten een zegel en blok uit waar ook de elektrische step op afgebeeld staat.

Gaan we die bij de collectie voegen? Ja! Uitgiftedatum: 28-01-2022.
Op de verzamelaarsvelletjes staat de dame naar links rijdend afgebeeld, maar op een ander velletje uit de serie staat ze op het label naar rechts rollend.

Nee, we kunnen er niet meer omheen, elektrisch is er en gaat steeds meer komen, en als we een 39 cc Solex tussen de stroken stoppen, hoort deze er ook bij. Maar een streep is er snel doorgezet natuurlijk.

James Bond en zijn meest schurkachtige tegenspelers plachten ook nog wel eens met "brommers" te spelen. Niet verwonderlijk dus dat hier ook nog wel eens een verzamelwaardig zegel van verschijnt. Maar de afbeeldingen zijn soms wel heel magertjes en staan soms ook niet op de zegel zelf.
De oudere uitgiften van Groot Brittannië kennen we natuurlijk al. Maar recent is er een Smilersvel, of zoals ze nu benoemd worden, een collectorsvel, van de nieuwste Bond-Movie verschenen waarop een afbeelding van een motorfiets gevonden kan worden. Weliswaar op een aanhangend label en alleen een stuur van een bandietenbrommer, maar toch….

Op het tweede label links is de motorfiets te vinden. Het is de bandiet Primo, gespeeld door Dali Benssalah, in de achtervolgingsscene, opgenomen in Materna, Italië.

Spectaculair is bij deze scene de jump die Bond maakt over de stadsmuur op zijn Triumph-Bond-Special, hier afgebeeld op een muntje.

Maar waar ik naartoe wil zijn de motorfiets gerelateerde uitgiftes van Rebellenstaten. In veel landen op de aarde woedt een burgeroorlog. Die landen zijn soms verdeeld in min of meer onafhankelijke regio's die daar ook een eigen postdienst vormen. De postzegels van die gebieden worden meestal niet door de UPU erkend, en ook wij beschouwen deze zegels als niet officieel. En toch zijn er legio voorbeelden van staatjes die eerst als rebels bestempeld werden en nu toch een officiële status hebben. Denk bijvoorbeeld maar eens aan Indonesië. Ik pak daar even een paar voorbeelden van James Bond bij.

In het verleden zagen deze velletjes er vaak "flut" uit maar ze krijgen een steeds professionelere uitstraling.
Zo, dat waren zo maar even een paar voorbeelden van waar we jullie in willen raadgeven, en mogelijk behoeden voor het uitgeven van (te) veel geld voor dit spul.
Kortom, we blijven speuren en beoordelen. En wat jij niet in je album wilt: zet er een streep door.

 

Hans de Kloet

 

 

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home