Erelidmaatschap Hans de Kloet

Tijdens de MFN Najaarsbijeenkomst 2021 te Harmelen heeft de MFN officieel afscheid genomen van Hans de Kloet als bestuurslid. Hans heeft sinds de oprichting van de MFN gedurende 34 jaar alle mogelijke bestuursfuncties vervuld en is daarnaast ook op vele andere manieren verdienstelijk geweest voor de vereniging. Vandaar dat het MFN bestuur Hans door middel van de volgende aanbevelingsbrief aan de leden heeft voorgedragen voor het ere-lidmaatschap:

Hans de Kloet heeft te kennen gegeven tijdens de algemene ledenvergadering in april 2021 zich niet meer herkiesbaar te stellen als bestuurslid voor de MFN. De voorzittershamer, welke hij dan 1 jaar gehanteerd heeft, draagt hij over aan Hans Baartman.

Tijdens de oprichtingsvergadering in 1987, op de door Jan Termaaten georganiseerde bijeenkomst, stelde Hans zich direct beschikbaar als penningmeester. Nadat Nico Helling als secretaris het bestuur kwam versterken en Eric Mulder penningmeester werd, stortte Hans zich op het vervaardigen van de Nieuwsbrief. Als besloten wordt om een veiling te organiseren tijdens de clubdagen neemt Hans dit op zich. Herman van der Maaten neemt dan de vervaardiging van de Nieuwsbrief op zich.
Als Jan Termaaten in 2003 besluit om te stoppen, volgt Herman van der Maaten hem als voorzitter op. Na een periode van drie jaar, in 2006, neemt Hans deze taak op zich. Tot aan 2016 zal hij zich in deze rol inzetten voor de MFN. Als dan het voorzitterschap  naar Wybe Brouwer gaat blijft Hans blijft zich als veilingmeester inzetten voor de vereniging.
Naast dit alles zorgt hij als vraagbaak binnen de club dat menig vraag van leden, en niet‑leden, beantwoord wordt. Niet zelden lezen we dit terug in een van de vele artikelen van zijn hand in de Nieuwsbrief.

Vanaf de oprichting tot nu heeft Hans zich in allerlei functies en activiteiten ingezet voor de MFN. En dat stopt niet na het beëindigen van zijn bestuurstaken. Hij blijft de veiling samenstellen, vragen beantwoorden, artikelen schrijven enzovoort voor toch ook zijn club de MFN.

Wij zijn van mening dat Hans de Kloet de thematische vereniging voor motorfilatelie in ons land na de oprichting niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten een plaats heeft gegeven in de filatelistische wereld en het bestuur van de MFN stelt dan ook voor hem vanwege de bijzondere verdienste (mede-oprichting van en sturing geven aan de vereniging) voor te dragen voor het erelidmaatschap van onze vereniging tijdens de algemene ledenvergadering van 23 oktober 2021.

Harmelen 23 oktober 2021

Was getekend:
- Hans Baartman (voorzitter)
- Nico Helling (secretaris)
- Paul Essens (penningmeester)

Het voorstel is zonder enige aarzeling met algemene stemmen aanvaard, waarna Hans Baartman aan de zichtbaar verwonderde Hans de Kloet de oorkonde behorende bij het erelidmaatschap overhandigde.

Tevens overhandigt hij hem een vel persoonlijke postzegels met goudopdruk met een afbeelding van hemzelf met voor zich een houten Nimbus, zijn favoriete motormerk.

Nico mag Hans een cadeau namens de vereniging aanbieden: een aluminium wandbord met daarop opnieuw een Nimbus en het logo van de MFN, samen met de tekst "Bedankt voor alle jaren als MFN bestuurder".

Hans de Kloet bedankt alle aanwezigen voor zijn benoeming tot Erelid. Hij is zeer vereerd en heel blij met de cadeaus. De oorkonde komt op zijn postzegelkamer te hangen en het aluminiumbord wellicht in het trapgat.

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home