2nd Armored Division


Vignetzegel op een gelopen envelop

De vignetzegel op deze envelop is de tab van een Belgische "Mystamp" persoonlijke zegel, uitgegeven bij de 65e verjaardag van de bevrijding door de 2nd armored division "Hell on Wheels".
Op de zegel zien we 2 bevrijders op motorfietsen die Taintignies binnenrijden, een klein plaatsje in de Belgische provincie Henegouwen tegen de Franse grens. Rechtsboven in de zegel staat een afdruk van de uniformbadge van de 2nd Armored Division van het Amerikaanse leger.


De complete persoonlijke postzegel

Deze pantserdivisie had een korte en ongelukkige geschiedenis. De 2nd Armored Division werd op 15 oktober 1939 gevormd. De 1e Lichte Pantserbrigade en de 22e Zware Pantserbrigade werden toegevoegd. In februari 1940 werd de 2e Ondersteuningsgroep toegevoegd. Doordat de 1e Pantserdivisie de voorkeur kreeg bij het toekennen van materieel moest de 2e Pantserdivisie het doen met wat er voorradig was.
Nadat de dreiging van een Duitse invasie van Groot-Brittannië was geweken werd de pantserdivisie gereorganiseerd, en na herbewapening ingezet in het Midden-Oosten. De 22e Zware Pantserbrigade werd ingeruild voor de 3e Pantserbrigade.
De divisie werd begin 1941 naar Cyrenaica (een deel van Libië) gezonden om de communicatielijnen naar het front te bewaken. De 1e Pantserbrigade werd naar Griekenland gezonden. Toen de pantserdivisie aan het front arriveerde beval generaal Archibald Wavell de evacuatie van de geallieerde troepen. Ongelukkigerwijs werd het overgrote deel van de 2e pantserdivisie door een tangbeweging van het Italiaanse 10e Bersaglieri Regiment, de Duitse 5e Lichte Divisie en de Duitse 15e Pantserdivisie ingesloten en op 8 april 1941 krijgsgevangen genomen. Bepaalde eenheden van de 2e pantserdivisie wisten te ontsnappen en werden naar Tobroek geëvacueerd. Op 10 mei 1941 werd de pantserdivisie officieel ontbonden.

Tegenwoordig is Taintignies onderdeel van Rumes. Dit dorp werd op 2 september 1944 "bevrijd" door een WLA rijder van dezelfde 2nd Armored Division "Hell on Wheels".
De verkenner was per ongeluk de grens overgestoken. Toen hij dat na enkele honderden meters doorkreeg omdat hij Belgische vlaggen zag, keerde hij terug, want het was niet de bedoeling om zo ver voor zijn compagnie uit te rijden.

Maar het incident maakte hem de eerste Amerikaan in België die dag. En het dorp Rumes is zo trots op deze geschiedenis dat ze er een standbeeld voor neergezet hebben, en hun vroege "bevrijding" nog jaarlijks herdenken.


Kaart met foto van een WLA-monument dat werd ingehuldigd in Rumes, op 2 september 2009


De Hell on Wheels badge op de schouder van het beeld van de verkenner

De volgende dagen zou de 2e Armored Division grote delen van België echt bevrijden.

 

Ad van Tiel

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home