Pareltjes van de filatelie: Stempel FIM‑ congres 1954

De in 1904 opgerichte Nederlandse Motorwielrijders Vereniging (NMV) bestond in 1954 vijftig jaar. Tijdens oefeningen in 1912 zetten motorrijders zich vrijwillig in als koerier, onder andere bij de oefeningen voor een stelling-oorlog rondom Aalsmeer-Mijdrecht. Hoewel het leger zelf de beschikking had over 6 Douglas motoren waren de vrijwilligers een welkome aanvulling. Uiteindelijk leidde de inzet van de NMV vrijwilligers tot de oprichting van een "Vrijwillig Militair Motorwielrijders Korps" (VMMK). Mede door die inzet behaagde het Hare Majesteit 18 oktober 1916 het predicaat "Koninklijk" te verlenen aan de NMV, die zich vanaf toen KNMV mocht noemen.

Tijdens het congres van de Fédération International des Clubs Motocyclistes (FIdCM) op 28 november 2012 mocht NMV voorzitter Rob toe Laer de zienswijzen van de NMV uiteenzetten. De NMV, toen nog geen lid, riep de leden op hun verantwoordelijk te nemen om de internationale gebeurtenissen in goede banen te leiden. Al op 14 december kwamen de landen opnieuw bijeen om tijdens dat congres de FIdCM nieuw leven in te blazen. Tijdens deze bijeenkomst werd ook de NMV lid, à raison van 72 gulden per jaar.

In 1949 werd de FIdCM omgevormd tot de FIM (Fédération International de Motocyclisme). In datzelfde jaar werd de jaarlijkse wedstrijd om het kampioenschap van Europa en de Wereld omgezet in een cyclus van wedstrijden waarin de rijders het kampioenschap betwistten.
Ook werd het jaarlijkse congres weer in ere hersteld. Tijdens dat congres worden alle belangrijke beslissingen genomen. Omdat de KNMV in 1954 zijn vijftigjarig bestaan vierde werd in dat jaar het FIM‑congres toebedeeld aan Nederland. Van 3 tot 8 mei werd dat congres gehouden in het Kurhaus in Scheveningen. Ontwerper van de jubileumplaquette was niemand minder dan tekenwonder en motorrijder Charles Burki.

Wat ik vanaf het moment dat ik motorpostzegels ben gaan verzamelen, 1983, tot nu nooit heb geweten is dat er een speciale roodfrankering is gebruikt tijdens het congres. Tot ik tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelisten bij een handelaar een brief opduikelde van het congres, zie vignet linksonder, met dit bijzondere stempel. Hoewel niet goedkoop heb ik het direct aangeschaft om te gebruiken in mijn tentoonstellingsverzameling.


De hele envelop


Detail van de roodfrankering

Ook in 1989, niet toevallig tijdens het 85-jarig jubileum, mocht de KNMV opnieuw het FIM-congres organiseren. Deze keer in Maastricht. Of hier ook een speciaal stempel is gebruikt weet ik niet. Als iemand daar antwoord op kan geven hou ik me aanbevolen.

Nico Helling

 

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home