Deelname Bandung 2017
internationaal tentoonstellen na 30 jaar MFN

Toen in 1987 de vereniging Motor Filatelisten Nederland werd opgericht verzamelde ik al enkele jaren postzegels met motorfietsen erop. Ook had ik toen al de fraaie verzamelingen van Jan Termaaten in Maarn en Hans de Kloet in Hilversum mogen bewonderen. Met de oprichting van de MFN nam ook de kennis van en over motorpostzegels toe. De verzameling groeide navenant. Na eerst vooral bekende, goedkopere, zegels aangeschaft te hebben  kwamen de minder bekende en duurdere zegels aan bod.
Langzaamaan kwam het besef dat de verzameling "te duur" werd om in albums in de kast te zetten. Zonde om er verder niets mee te doen. Toen we in Den Haag de met goud bekroonde verzameling van Tom Peltonen zagen, werd bij mij de kiem gelegd om ook aan tentoonstellingen mee te gaan doen. Na jaren van nadenken over een goede opzet, werd, net na het eerste lustrum van de MFN, in 1993 ingeschreven voor de propaganda-tentoonstelling in Diemen.

Het was mogelijk om juryadvies in te winnen, en daarvan maakte ik dankbaar gebruik. Met deze raad in het achterhoofd werd een en ander aangepast, en in 1995 werd voor het eerst aan een wedstrijdtentoonstelling deelgenomen.


Met Groot Zilver (62 punten) was het resultaat in de categorie 3 expositie alleszins redelijk. De goede adviezen van vooral Piet Alderliesten zouden hun vruchten af gaan werpen. Tijdens Jubpostaal, waar ik en passant met de grootste beker vertrok, haalde ik 71 punten, waardoor ik mee mocht gaan doen in categorie 2. Bij Themafilex in Amsterdam werd de 75 punten grens ruim gehaald (77 punten) waarmee deelname in categorie 1 (nationale tentoonstellingen) veilig werd gesteld.
Daarna heb ik afwisselend in categorie 2 en 1 deelgenomen en pas in 2004 tijdens de expositie in Rosmalen was de verzameling zodanig dat ruim boven de 80 punten gescoord werd. Kijk eens hoe plan en bladvulling verbeterd zijn:

In de loop der jaren is het aantal regels commentaar en punten van aandacht door de jury op het scoreformulier aardig teruggebracht. Vanaf deze tijd heb ik alleen nog maar in categorie 1 deelgenomen. Toen titel, hoofdstukindeling en uitwerking met het tonen van het juiste filatelistisch materiaal en goede ondersteunende tekst over het verhaal van de motorfiets goed aansloten, werden tijdens Veendamfila 5 voor het eerst 90 (van de 100) punten behaald.
De MFN was gedurende al die jaren aardig gegroeid. Van de 25 verzamelaars die in 1987 lid werden naar ruim 100. Door een fraaie website nam het aantal buitenlanders die lid werden ook toe. Rond 2002 begon die toeloop, en nu bestaat ons ledenbestand voor een behoorlijk deel uit leden buiten Nederland. Dit riep enkele keren de vraag op of we het clubblad niet in het Engels moeten gaan doen. Beslist werd dat we een Nederlandse vereniging zijn en dus onze Nieuwsbrief in het Nederlands publiceren.
Dezelfde keuze had ik met mijn verzameling. Als ik in de toekomst buiten Nederland wilde gaan tentoonstellen zou het de voorkeur hebben om de tekst in het Engels te schrijven. Dus alle teksten vertaald en alle bladen opnieuw gemaakt. In 2007 was alles netjes overgezet naar Engels en viel de eerste deelname aan een buitenlandse tentoonstelling samen met het 20 jarig jubileum van onze MFN. Eurothema, een competitie tussen 5 Europese landen waarvan de drie hoogst scorende verzamelingen meetelden voor het klassement. Samen met Danny Jimmink, "Step by step to dancing" (87 punten) en Dirk Speksnijder, "Washington" (80 punten) en mijn persoontje, "Motorcycle nostalgia and use" (85 punten) wonnen wij de beker.

Tijdens deze tentoonstelling maakte ik kennis met Anton van Deutekom, exposant en jurylid. Zonder twijfel hebben zijn latere adviezen mij geholpen mijn verzameling te verbeteren. Naast Anton kwam ik ook in contact met John Hayward, dé Engelse verzamelaar van motorpostzegels die mij van tips voorzag. Naast de vele contacten leverde dit mij een heel mooie porseleinen  lamp op. Tien jaar later staat deze nog steeds te schijnen in huize Helling.

Nu eenmaal de eerste buitenlandse stap gezet was volgden er meer trips buiten de landsgrenzen. Consequentie was wel dat na elk gesprek met jury's aanpassingen gemaakt moesten worden. Aanpassingen in het plan, hoofdstuk-indelingen, die gevolgen hebben voor de uitwerking op de bladen. Of vervanging van zegels door ander filatelistisch materiaal (postwaardestukken, postzegelboekjes, proeven, stempels etc.) waardoor bladen aangepast moesten worden. En natuurlijk veel nieuw materiaal dat ingepast moest worden, waardoor het aantal bladen groeide van 72 (6 kaders met 12 bladen) naar 96 (6 kaders met 16 bladen).

Tussendoor vierden we, in het fraaie clubhuis van MC Wombarg ons 25 jarig bestaan. Samen met de leden maakten we er een gezellige middag van, afgesloten met een barbecue. Lekker om daarna nog met die vette vingers postzegels te ruilen.


Het 25 jarig MFN jubileum bij de MC Wombarg

In Essen wordt om het jaar de ECTP georganiseerd, de Europese Kampioenschappen Thematische Filatelie, of zoals Hans de Kloet aan enkele Schalke fans duidelijk probeerde te maken: het wereldkampioenschap thematisch postzegelen in Europa. Nu zijn die fans sowieso al gek, maar dit zorgde voor totale verwarring. Eerst maar een biertje zag je ze denken. De 87 punten van de eerste keer werden gevolgd door 88 bij de tweede deelname. Regelmatig zijn de palmaresdiners, bekendmakingen van behaalde resultaten, in fraaie gebouwen. In Essen is het Schloss Borbeck plaats van samenkomst.

Inmiddels zorgden meerdere bekroningen boven de 90 punten ervoor dat ik in Nederland niet meer competitief mee mag doen. Veroordeeld tot het buitenland dus. In 2014 op naar Malmö (Zweden). Met de motor over "de brug" van Denemarken naar Zweden, geen kleintje.


De brug naar Zweden


Mijn Triumph bij de "Twisted Tower" in Malmö

Daarna, in 2016, door naar Bad Mondorff (Luxemburg). Hoewel beide deelnames geen gouden bekroning opleverden, wel voldoende aanknopingspunten om de uitdaging aan te gaan om, na 25 jaar tentoonstellen, in het jaar waarin de MFN zijn 6e lustrum viert, voor het eerst aan een internationale tentoonstelling deel te nemen. Het werd Bandung, Indonesië. Voor de leden die mij een beetje kennen is het duidelijk dat mijn verzameling deze reis zonder mij ging maken. Het vliegtuig en ik zijn geen goede vrienden.

Omdat Bandung een Internationale tentoonstelling is, moest ik kiezen tussen 5 of 8 kaders. Of anders gezegd 80 bladen of 128. Vanuit financieel oogpunt dan maar 5 kaders (elk kader kost bijna 100 US Dollar). Dat hield wel in dat er hier en daar gesneden moest worden in het verhaal. Van de verzameling moest een overzicht gemaakt worden met per pagina het aantal postzegels en ander filatelistisch materiaal. Daarna alles, per kader, in enveloppen gedaan en ingeleverd in Utrecht bij de landscommissaris. Er waren voor Bandung 460 deelnemers met 2200 kaders, die goed zijn voor ruim 35000 A-4tjes (!!). Inmiddels is de verzameling weer terug in huis. Samen met de bekroning: 83 punten (van de 100), Verguld Zilver. Niet slecht maar wel iets tegenvallend, en wellicht was het snijden in het verhaal hier debet aan.


Plan en titelblad Bandung

Maar die gouden medaille lonkt aan de horizon. Zoals de MFN na al die tijd, geholpen door alle nieuwe mogelijkheden, nog steeds een toekomst voor zichzelf en de leden ziet denk ik ook in de nabije toekomst nog verbeteringen aan te kunnen brengen in mijn verzameling. De plannen zijn er. In 2018 is er weer een nationale tentoonstelling in Malmö en in 2019 staat er weer een editie van de ECTP in Essen op het programma.  

Ik hoop tijdens het volgende officiële lustrum (40 jaar MFN) trots te kunnen zijn op dit lustrum samen met een hoge bekroning van de verzameling.  

Nico Heling

 

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home