Voetnoten

We proberen in de nieuwtjesmeldingen duidelijk te maken wat (in onze ogen) wel en niet echte postzegels zijn. Dat doen we door ze in te delen in categorieën, zoals Officiële uitgiftes, Persoonlijke zegels, Privé uitgiftes en Voetnoot uitgiftes. Vooral die laatste categorie geeft nog wel eens stof tot discussie.
Officiële uitgiftes zijn zondermeer alle uitgiftes van landen die genoteerd staan op de UPU site World Numbering System (www.wnsstamps.post) van de World Association for the Development of Philately (WADP), een U.P.U. onderdeel.
Persoonlijke zegels zijn natuurlijk de zegels met een eigen afbeelding op zegel of aanhangende tab, die bij de verschillende postdiensten besteld kunnen worden.
Privé uitgiftes zijn zegels die door de diverse particuliere postdiensten worden gebruikt voor hun postbezorging.

Met de Voetnoot uitgiftes ligt de zaak iets anders. In de jaren 70 waren er diverse landjes, gebieden en staatjes die, vaak onder de vleugels van agenten en handelaren, een grote stortvloed aan zegels uitgaven bedoeld om de staatskas te spekken. Toen noemden we dit Schadelijke uitgiften en de staatjes Roofstaten, en er waren aparte catalogi van deze landjes.
Vandaag de dag verkopen regeringen van vooral de Afrikaanse staten de rechten om postzegels uit te geven aan agentschappen die een stortvloed van zegels, vaak "verpakt" als zegelblokken, over ons doen komen. Lange tijd werden deze zaken niet in de reguliere catalogi opgenomen, maar het grote geld wint en nu vinden we ze terug in de Michel en andere naslagwerken. De stortvloed aan zegels is echter zo groot dat het erop lijkt dat hier ook geroofd wordt, en wel van ons geld, en gebruik wordt gemaakt van de drang om "compleet" te zijn en te blijven. Omdat veel mensen ons oordeel als maatgevend voor het verzamelen hanteren, willen we als waarschuwing bij dit soort uitgiften een notitie meegeven. Dat is dus "Voetnoot uitgifte" geworden.
Het bepalen of iets voor een Voetnoot in aanmerking komt, doen we door naar het uitgiftebeleid van het land te kijken. Als het land de uitgiftes door een agentschap laat verzorgen, kijken we naar de hoeveelheid uitgiftes per jaar en of de waarden wel gangbare posttarieven vertegenwoordigen. Als er veel qua vorm gelijke uitgiftes van verschillende thema's zijn, beginnen de bellen echt te rinkelen. Dit is eenvoudig te controleren door even op enkele internet verkoopsites te zoeken.

Postzegelvel Centraal Afrikaanse Republiek met Elvis Presley

Binnen de U.P.U. zijn er richtlijnen die onder andere zeggen dat een uitgifte een verband moet houden met het uitgevende land. Nu lijkt bijvoorbeeld een serie van Elvis Presley met daarbij een motorfietszegeltje van Centraal Afrikaanse Republiek me niet daaraan te voldoen. Deze wordt dus niet als "Verkeerd" beschouwd, maar wel als Voetnoot uitgifte.

Overigens, als een land een setje blokken uitgeeft met een Gold Wing motorfiets koop ik het gewoon. Dus voel je niet bezwaard als je ze gewoon leuk vindt en in je boeken doet.

Postzegel met afbeelding van Honda Gold Wing

Blokje postzegels met afbeeldingen van motoren, waaronder een Honda Gold Wing

 

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home