De MFN-catalogus

Eigenlijk zou ik liever spreken van "Het MFN-overzicht van bekende motorzegels", want regelmatig zorgen nieuwe vondsten, meldingen daarvan, of nieuwe inzichten over zegels voor wijzigingen in de catalogus.

In ieder geval is de nieuwe catalogus op het moment van schrijven dezes in de eindfase, en binnenkort (zeg maar half december 2015) kunnen de internetters onder ons de vernieuwde uitgave van de MFN-site downloaden. Op de website staat de catalogus in kleur (in PDF‑formaat). Diegenen die geen internet gebruiken of graag een papieren versie van de MFN-catalogus willen ontvangen, kunnen dat bij mij opgeven. Dat kan dan schriftelijk of per telefoon (voor contactgegevens zie de achterzijde van de nieuwsbrief of de contact pagina). De kosten voor een papieren versie (zwart/wit) zullen voor het drukken/kopiëren een klein tientje worden en dan nog ± € 3.50 voor de verzending. In ieder geval de reële kosten.

In de nieuwe catalogus is de zegel nummering vervallen. Gebleken is dat (bijna) iedereen de uitgiftedatum als kenmerk hanteert, en zo hoeft bij tussenvoegen of verwijderen van uitgiften geen nummering meer aangepast te worden.

Voorblad van de MFN catalogus (versie 2012)

Ook het overzicht van bij ons bekende Motorfiets-postzegelboekjes is in een vergevorderd stadium, en wordt op dit ogenblik gecheckt op missers. In dit deeltje tevens een overzicht van de MFN - PPZ uitgiften. Nu duidelijk is dat Persoonlijke PostZegels, uitgegeven door filatelistische verenigingen, ook in collecties gebruikt mogen worden, is een overzicht van deze MFN-zegels ook wenselijk.

De catalogus is een product dat we met elkaar tot een zo compleet mogelijk naslagwerk willen maken. Heb je dus aanvullingen, op- of aanmerkingen, dan horen we dat graag van jullie.

Hans de Kloet

 

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home