Wat is een "korte serie"

In de omschrijving van een kavel in de laatste veiling werd gesproken over een "korte serie". Vanuit de zaal kwam toen de vraag wat dit nu eigenlijk inhoudt.

"Korte serie" is een term die in de filatelie gebruikt wordt om een setje zegels aan te duiden dat meestal bestaat uit alleen de lagere waarden van een serie. Zulke series kunnen ontstaan wanneer er van een bepaalde uitgifte maar enkele zegels als gebruikswaarden gelden en de overige (vaak de hogere) waarden geen posttarief vertegenwoordigen maar (bijna) alleen als cashwinst voor de postdienst uitgebracht worden.
In dit geval betrof het een serie van Uganda uit 1991 "De Gaulle". De gehele uitgifte bestaat uit zeven zegels en een blok, maar via de handel werden ook alleen de vier lage waarden aangeboden, een (inge)"korte serie" dus. Uiteraard zijn deze zegels in grotere aantallen op de markt gebracht dan de complete series. Voor ons een gelukje dat de motorzegel tot de lage waarden behoort.

De zegel van Uganda met De Gaulle

Ook veel Oostbloklanden hanteerden lange tijd een uitgifte beleid dat discutabel was. Daar werden de gebruikswaarden wel aan het loket verkocht, maar een enkele zegel was alleen via de filatelistische dienst te verkrijgen, voor een hogere prijs dan de nominale (frankeer)waarde en voor "harde" valuta (zoals dollars, west-marken en guldens). Deze zegels worden "Sperwaarden" genoemd.
Als voorbeeld onze Oost-Duitse motorsportzegels uit 1963 van 10, 20 en 25 pfennig. Beide wegrace zegels hebben respectievelijk een oplage van 3.5 miljoen en 5.5 miljoen stuks, maar de crosszegel van 10 pfennig heeft een oplage van 1.1 miljoen.

Serie Oost-Duitsland met rechts de "Sperwaarde"

Hans de Kloet

 

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home