Motorfiets of Niet?? Deel 1: Driewielers

Met enige regelmatigheid ontstaat er een discussie of een bepaald soort voertuig nu wel of niet bij ons verzamelgebied ingedeeld dient te worden. Soms is het wel duidelijk, maar heeft iemand andere uitgangspunten dan ondergetekende. Bij het samenstellen van de catalogus lopen we dikwijls tegen deze dilemma's aan. Vandaag de vraag: Is een 3-wieler (elektrisch of niet) een motorfiets????


Driewieler met duidelijke motorkenmerken

Om dat te bepalen kijken we eerst eens even naar de Europese regelgeving, want sinds 7‑11‑2011 is deze ook in Nederland van toepassing.
In het publicatieblad van de EU (over de motorfiets maar liefst meer dan 3000 bladen!) vinden we dat motorfietsen ingedeeld worden onder de letter "L" in 7 categorieën.
Motorfietsen met 3-wielen vallen in de categorieën L2e (3-wielige motorvoertuigen met een cilinderinhoud tot 50 cc met een maximaal vermogen van 5.4 pk (= 4 kW) en een maximumsnelheid van 45 km/uur, of een elektrisch aangedreven voertuig met ten hoogste 4 kW) en L5e (3-wielers met symmetrisch geplaatste wielen, meer dan 50 cc en/of 4kW).
Een andere groep 3-wielers vormen de zijspannen (L4e), maar die kunnen we hier buiten beschouwing laten want dat zijn natuurlijk zonder twijfel motorfietsen.
Uit bovenstaande kunnen we dus concluderen dat door verbrandingsmotoren aangedreven driewielers en elektrisch aangedreven 3-wielers (dus ook invalidenvoertuigen) tot de motorfietsen worden gerekend. Bij categorie L5e (dus niet bij L2e) wordt nog extra vermeld: "niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig met beperkte snelheid".

Wat nog wel Nederlands is (alhoewel we daar ook al onderweg zijn naar EU regelgeving), zijn de rijbewijs categorieën die vereist zijn om de verschillende voertuigen te besturen. Belangrijk daarin is of je op 19 januari 2013 al een rijbewijs had. Heb je je rijbewijs gehaald na deze datum, dan mag je 3-wielers alleen nog maar met een A rijbewijs besturen. In bepaalde gevallen mag je dan met een B-rijbewijs ook op een 3-wieler rijden. Dat hangt dan weer af van de breedte tussen de wielassen. Voor trikes van vóór de bewuste datum is het nog weer ingewikkelder, want heeft de trike een automotorblok, dan is rijbewijs B verplicht en moet je gordels dragen en hoef je geen helm op. Maar heeft die 3-wieler een motorfietsmotorblok, dan mag je deze alleen met rijbewijs A berijden en moet je wel een helm op. Maar goed, voor ons is elke trike een trike natuurlijk.

Persoonlijk heb ik dan nog een extra eis, en wel dat het voertuig een motorfietsstuur moet hebben en geen autostuur. In mijn visie gaan de 3-wielers met een motorfietsstuur, gewoon in de verzameling.


Autostuur, telt dus niet als motorfiets


Motorfietsstuur, telt dus wel als motorfiets

Hans de Kloet

Dit is het eerste artikel in een serie van 4, waarin van een aantal twijfelgevallen zal worden toegelicht of/wanneer ze onder het begrip "motorfiets" gerekend worden. Deze richtlijnen worden ook gehanteerd om te beslissen of een uitgifte wel of niet in de nieuwe versie van de catalogus opgenomen gaat worden.

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home