Vertaling van Noord-Koreaanse postzegels

Bij de meeste motorfietspostzegels en -stempels die we onder ogen krijgen is de aanwezige tekst goed te lezen. En belangrijker… ook te begrijpen. Vaak betreft het informatie over het doel van de uitgifte of extra informatie over het afgebeelde.

Zegel Isle of Man met Eddy Merckx
Extra info over de wielrenner: Eddy Merckx

Duits frankeerstempel (roodfrankering)
Langer leven door voorzichtigheid

Maar in sommige gevallen, met name bij de postzegels uit Aziatische of Arabische landen, is de tekst onleesbaar omdat we de gebruikte taal niet beheersen. In dat geval kunnen vertalers ons helpen. Of in mijn geval: de kleindochter van een lid van onze plaatselijke postzegelclub. Zij studeert Koreaans en was zo vriendelijk de tekst op twee Noord-Koreaanse zegels te vertalen voor haar opa. Omdat deze opa weet dat ik verzamelaar van motorpostzegels ben, stuurde hij mij deze vertaling door.
“Het leek me goed om je de gehele tekst integraal door te sturen. Ik hoor wel een keer of je er mee uit de voeten kunt komen. Dan kan ik jouw reactie naar kleindochter Sara sturen: ik denk: ook leuk voor haar.”
En of ik er mee uit de voeten kan. En zoals het een goed clublid betaamt deelt hij de opgedane kennis met zijn medeverzamelaars.
Hieronder de vertaling van de teksten op twee Noord-Koreaanse zegels door Sara Heinsbroek. Eerst een algemene opmerking over het vertalen zelf, en daaronder per zegel de vertalingen.

De vertaling van de Noord-Koreaanse postzegels!

De cirkels met hetzelfde cijfer betekenen dat er hetzelfde woord staat. Voor sommige begrippen heb ik zowel de uitdrukking in zijn geheel als de losse elementen vertaald. Ze vallen makkelijk in losse stukjes uiteen omdat het woorden betreft die gebaseerd zijn op Chinese karakters (hanja,한자). Waar mogelijk heb ik ook de desbetreffende hanja er tussen haken bijgezet.

1e postzegel

Postzegel Noord Korea tgv. 100 jaar UPU

1.속도전전격전 Deze leus betekent zoiets als "een snelle oorlog, een blitzkrieg oorlog" en slaat natuurlijk op de toestand tussen Noord- en Zuid-Korea. Noord-Korea verwijst wel vaker naar een blitzkrieg.
2.속도(速度) snelheid.
3.전격(電擊) bliksemsnelheid, in combinatie met 4: blitzkrieg.
4.전(戰) oorlog, strijd.
5.만국우편동맹창립 oprichting van de "Post Alliantie der Naties” of oprichting van het "Wereldwijd Post Partnerschap"? Moet gezien worden in combinatie met nr. 10, en betekent dan zoiets als "Het honderdjarig jubileum van het 'Wereldwijd Post Partnerschap'".
6.만국(萬國) alle landen, wereldnaties.
7.우편(郵便) de Post, als in de post als instantie of overheidsorgaan.
8.동맹(同盟) alliantie, partnerschap.
9.창립(創立) het werkwoord "oprichten", bijvoorbeeld van een groep.
10.돐 jaareenheid, in combinatie met 100 het honderdjarige bestaan of jubileum. (Bedoeld wordt hier het 100-jarig bestaan van de UPU)
11.조선 Chosun. Dit is hoe Noord Korea zich noemt. Dit is afgeleid van de oude benaming van Korea vóór de opdeling. Zuid-Korea verwijst wel letterlijk naar Noord-Korea (북한, "Noordelijk Korea") zoals wij dat ook doen. Ik denk dat Noord-Korea dat andersom ook doet.
12.우표(郵票) postzegel.
13.전(cheon) Noord-Koreaanse munt. 1 won (NKW?) is honderd cheon. 100 ZUID-Koreaanse won is omgerekend ongeveer 80 eurocent.
Het gaat hier dus om het honderdjarig jubileum van een Post(zegel?)alliantie. Wel opvallend dat die leus erbij staat, omdat ik de connectie met het jubileum niet begrijp.

2e postzegel

Zegel Noord Korea tgv. Dag van het Post- en Telexbedrijf

1.우편(郵便) de Post.
2.봉사(奉仕) service, 1 en 2 bij elkaar dus "de postdienst".
3.통신(通信) zowel "communicatie" als "correspondentie". Het is een armband, het zou kunnen dat er een karakter bij zou moeten, dan zou het zoiets zijn als communicatiemedewerker (통신자). Ik denk echter dat correspondentie op zichzelf ook zou kunnen omdat het om de post gaat.
4.조선우표 Chosun Post (zelfde als 11 en 12 op zegel 1).
5.전 zelfde munteenheid als op de vorige postzegel (zie 13 aldaar).

Sara Heinsbroek

Om het wat moelijker te maken: zoek bij de zegels hieronder de verschillen met de boven getoonde zegels.

Postzegel Noord Korea tgv. 100 jaar UPU
Postzegel uitgegeven tgv. 100 jaar Wereld Post Organisatie UPU

Zegel Noord Korea tgv. Dag van het Post- en Telexbedrijf
Postzegel uitgegeven tgv. de Dag van het Post- en Telexbedrijf

Nico Helling

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home