Se-Tenant zegels

In de jaren dat we met motorzegeltjes bezig zijn, verschenen vele verschillende uitvoeringen van ons verzamelgoed.
Een type zegels dat pas de laatste tijd in opkomst is, zijn de Se-Tenants, oftewel de samenhangend gedrukten. Het gaat dan om afwijkende afbeeldingen op aparte zegels, die samen één geheel vormen. Nu vormen twee verschillende motorzegels met de tanden aan elkaar ook een geheel, maar we bedoelen in dit speciale geval dat de afbeelding ook van het ene zegel op het andere doorloopt.
Van dat soort zegeltjes zijn er in het algemeen al een heel aantal voor 1985 gedrukt, maar voor ons was een van de eersten het samenhangende setje van India uit 1986, uitgegeven ter gelegenheid van 125 Jaar Indiase Politie.

Samenhangende postzegels India tgv. 125 jaar politie

Op het zegel precies over de middentanding heen werd een Politieagent op de motorfiets geplaatst. Welk merk het is, is niet exact te onderscheiden maar waarschijnlijk heeft de Rajdoot 350 (een in India door de Escorts Group gemaakte Yamaha RD350 kloon) model gestaan voor het zegel.

Rajdoot 350 in politieuitvoering
De Rajdoot 350 in politieuitvoering

Dit samenhangende setje is trouwens een van de snelle waardestijgers in onze verzameling. India is een boom-growing verzamelaarsland aan het worden en voor een fraai setje van deze zegels staat de cataloguswaarde vandaag al op een dikke 14 eurie. De FDC's van deze uitgifte mogen zich in een nog grotere prijsstijging verheugen.
Voor een minder bekende eerste dag afstempeling als Visakapathnam of Pune, op de Ghandi envelop (op de officiële FDC staat een stuk tekst afgebeeld dat Ghandi voorlas op 21 augustus 1947 te Calcutta, waarin hij alle soorten gelovigen dezelfde waarde toekende) moet toch al snel een dertig euro betaald worden.

FDC op Ghandi envelop, gestempeld in Pune
FDC op Ghandi envelop, gestempeld in Pune

Ooit ben ik eens begonnen om van alle FDC-afstempelingen van deze uitgifte een exemplaar te verzamelen, maar toen ik van een Indiase collega verzamelaar het aantal verschillende afstempelingen vernam, heb ik dat idee maar laten varen. Ten tijde van verschijning waren er in het immens grote India meer dan 46 filatelieloketten actief, in evenzo vele verschillende plaatsen, die allemaal een eigen stempel gebruikt hebben. En dan waren er nog twee nummerstempels bij de Filatelistische dienst in Bombay, het huidige Mumbay. Ik heb er een tiental bij elkaar, en daar zal het bij blijven.

Ook van Iran hebben we een dergelijk zegel, en die springt er weer uit door alle druktoevalligheden die ervan in omloop zijn. Veel spectaculaire kleur- en beeldverschuivingen hiervan zijn te vinden op internet.

Samenhangende motorzegels Iran - correct exemplaar

Samenhangende motorzegels Iran - perforatiefout

Samenhangende motorzegels Iran - perforatie- en kleurfout

Samenhangende motorzegels Iran - perforatie- en kleurfout

De kleurvariëteiten en de verschuivingen van het beeld zijn duidelijk te zien. Ook hiervoor worden vorstelijke bedragen gevraagd die gezien het aanbod niet gerechtvaardigd zijn.

Maar goed, de naam van die dingen: Se-Tenant zegels.

 

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home