De jubileumdag

We hadden al vroeg in de morgen met Nico afgesproken om bij ons vanuit Hilversum naar het clubhuis van de MC Wombarg te vertrekken. Zo zouden we voldoende tijd hebben om samen met Jan en Hennie de zaak te versieren en de andere nog te doene zaken te regelen.
Maar bij het oprijden van de A1 bij Laren stonden we direct al in de file. De A28 was afgesloten en daardoor stond heel Midden-Nederland zo goed als vast. Een ritje dat normaal hooguit 40 minuten duurt, vergde nu met alle sluiproutes die we moesten nemen meer dan twee uren. Gelukkig waren Jan en Hennie wel op tijd en toen we aankwamen was al veel geregeld. Gezamenlijk de toko nog even verbouwen en versieren, nog snel even de bloemen en het gebak ophalen, en we waren weer op regel.

Clubhuis MC Wombarg in Woudenberg
Clubhuis van de MC Wombarg in Woudenberg, duidelijk is te zien dat de MFN hier bijeenkwam

De bar met feestelijke MFN versiering
De boel is uitgebreid versierd voor deze feestelijke gelegenheid

Vroeg in de middag waren onze Deense vrienden al paraat en gestaag druppelden de leden binnen. Veel van de leden kwamen op de motorfiets die pal voor de deur gestald kon worden.
Bij binnenkomst konden ze zich meteen bij Nico melden om hun presentje, een lichtgevende loep met MFN opdruk, in ontvangst te nemen. Zij die niet op de clubmiddag konden zijn, hebben hun loep bij de laatste Nieuwsbrief ontvangen. Daarna kon iedereen genieten van de koffie met Woudenbergs gebak. Het werd een gezellige drukte en de zaal van Wombarg raakte aardig gevuld.

Aanmelden bij NicoHans biedt Herman de eerste nieuwe catalogus aan

Jubileumgeschenk: loep met opdruk 25 jaar MFN

In het begin van de middag werd eerst, zoals gebruikelijk, een korte ledenvergadering gehouden met dit keer toch wel een speciaal tintje. We konden namelijk eindelijk de nieuwe MFN Catalogus presenteren. We hadden er voor gekozen om het eerste exemplaar aan Herman van der Maaten aan te bieden. Herman heeft lange tijd zitting gehad in het bestuur van de MFN, waarvan ook een aantal jaren als voorzitter. Bij zijn vertrek was hij erg druk met zijn andere hobby's, de ANWB en de caravan, en middels deze uitreiking konden we hem nu eindelijk eens officieel bedanken voor zijn inzet voor de MFN. Bedankt Herman.
Ben Spruit heeft tijdens de rondvraag niet zozeer een vraag als wel een geste. Als blijk van waardering voor het werk dat de bestuursleden doen, biedt hij hen ieder een fraaie Skimmia plant aan.

De bestuursleden zijn door Ben in de bloemetjes gezet

Na de vergadering was alle aandacht voor Nico. Hij bracht een boeiend en fraai in elkaar gezette beeldpresentatie van alle facetten van het verzamelen van motorfietsfilatelie. Vele, zo niet alle, soorten van filatelie werden letterlijk met de
beamer belicht op een groot scherm. Van zegels wegrijdende motorfietsen en in elkaar overlopende afbeeldingen maakten een boeiend geheel van zijn luchtige presentatie. Na afloop waren alle aanwezigen nog steeds stil en Nico viel grote waardering ten deel. Erg fraai en leerzaam.

Nico houdt zijn presentatie

De indeling van Nico's presentatieEen oud voorbeeld van motorfilatelie

Toen werd het tijd om het officiële gedeelte van de middag te starten: de viering van het Jubileum!
Op een grote tafel lagen allerlei filatelistische verzamelitems uitgestald die bestemd waren voor de verloting. Alle aanwezige leden hadden een biednummer gekregen en later zou, in volgorde bepaald door loting, iedereen een keuze kunnen maken van de tafel.

Ieder kan zijn keuze maken uit een tafel vol prijzen

Voordat dat ging gebeuren, openden we met het middels een bloemetje bedanken van de bestuursvrouwen, want zij moeten toch altijd maar de verhalen aanhoren en de strijdvaardigheid van de bestuurderen in toom houden. Dat lukt ze aardig en dat waarderen we. Dames, bedankt dat jullie ons altijd steunen en aanhoren.
Voor een van de dames hadden we nog iets extra's in petto. Madelèn, de vrouw van Paul, verzorgt veel van de activiteiten en werkzaamheden betreffende onze MFN website. Ze maakt vaak tijd vrij om belangloos onze website te verbeteren en te verfraaien. Dat verdient een waardering met een plaats in de categorie "Vrienden van de MFN". Verrast als ze was mocht ze het speciale postzegelvel in ontvangst nemen. Madelèn, nogmaals hartstikke bedankt voor alles wat je voor de MFN doet.

De bestuursvrouwen worden in de bloemetjes gezetMadelèn benoemd tot "Vriendin van de MFN"

Naast het feit dat de club dus 25 jaar oud was geworden, hadden we natuurlijk ook een aantal leden van het eerste uur. Ook hen wilden we op deze middag eens in het licht zetten en voor allen hadden we een speciaal vel persoonlijke 25 jaar MFN jubileumzegels ingeseald. Op alfabet kregen de aanwezige jubilarissen hun bedankje uitgereikt, met als hekkensluiter Jan Termaaten, onze oprichter.
Voor hem hadden we op deze jubileummiddag een bijzonder aandenken, hij is uiteindelijk degene die ons 25 jaar geleden als motorgekken allemaal bij elkaar heeft gebracht. En nog steeds, jaren na zijn uittreden uit het MFN-bestuur, kunnen we op zijn inzet terugvallen, want ook voor deze viering had Jan (en ook zijn vrouw Hennie) weer de nodige hulp geboden. Bij PostNL hadden we de speciale MFN jubileumzegel in zilver uit laten voeren om aan hem uit te reiken. Jan was zeer "verguld" met zijn zilveren waardering en zijn "ohs en ahs" klonken door de zaal. Jan, namens alle MFN-ers hartstikke bedankt voor al je inzet door de 25 jaar heen.

Hans reikt de oorkonde uit aan een van de leden van het eerste uur
Hans reikt de oorkonde uit aan een van de leden van het eerste uur

Jan Termaaten met zijn speciale zilveren jubileumzegel
Jan Termaaten met zijn zilveren jubileumzegel

Het was de bedoeling dat Jan aansluitend de eerste loterij trekking zou verrichtten, maar Paul verstoorde dit door een, voor ons geheel onverwachte, extra huldiging van degenen die ook al 25 jaar deel uitmaken van het MFN bestuur. Samen met Eric en Nico mocht ik een fraai MFN-jubileum-bestuursvel persoonlijke postzegels in ontvangst nemen, waarvoor aan allen natuurlijk onze hartelijke dank. We doen het graag want ondanks dat het ook wel eens stressen is, is het toch ook onze hobby om de MFN te bestieren.

De oorkonde voor 25 jaar bestuurslid

Daarna kon Jan toch de eerste trekking verrichten middels het bekende Bingoapparaat. Om de beurt konden alle leden een aandenken aan deze middag kiezen van de rijk gevulde tafel.
Aansluitend was het tijd voor de met bijzondere items gevulde Jubileumveiling. Vele mooie items vonden een nieuw tehuis en bijna alle kavels werden verkocht.
Met de veiling kwam er een eind aan de officiële viering en konden we ter afsluiting van de Clubviering alle aanwezigen nog uitnodigen voor een Happy Hour op kosten van de MFN. Het werd nog echt een praatmiddag en dankzij het mooie weer kon de voorgevel van het MC Wombarg honk opengezet worden om het terras bij de feestelijkheden te betrekken.
Zo rond zessen konden de deelnemers aan de BBQ hun portie vlees ophalen en de salades en broodjes kwamen op tafel. De BBQ deed dapper zijn best en er werd lustig geruild met kip en worst.

Een gezellige barbecue ter afsluiting

Een gezellige barbecue ter afsluiting

Een gezellige barbecue ter afsluiting


De hond is ook geïnteresseerd in de barbeque

 

 

 

Iedereen had zijn buikje aardig rond gegeten en het werd al goed donker toen de hond in het zijspan werd gezet en de meesten de tocht op huis aan gingen ondernemen.

 

 

 

Ja, we kunnen terug kijken op een leuke jubileumviering en zo'n BBQ, die zal er nog wel eens komen….

 

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home