De MFN-catalogus: een NIEUW begin!

Al vrij snel na de oprichting van de MFN startte Eric met het fabriceren van een boekwerk met een overzicht van alle motorfietszegeltjes van de wereld. Toen nog gebaseerd op een al bestaand overzichtje dat werd aangevuld, en met zijn passie voor onze hobby werd het boekwerk steeds lijviger. Ondergetekende, als toenmalig veilingmeester, hield aan de hand van Eric's werk een prijslijst bij gebaseerd op de Michel wereld catalogus, die toen nog uit een vijftal deeltjes bestond, gecategoriseerd op werelddeel.
In de prijslijst werden ook veel andere details van de uitgiften opgenomen zoals tanding, manier van drukken, etc. etc. Veel van de MFN-leden vroegen aan me om deze prijslijst ook aan hen ter hand te stellen en aldus geschiedde.

Mede door de de "big boem" in uitgiften in 1985 (100 jaar motorfiets) groeide het catalogusboekwerk uit zijn voegen. Het A4 formaat werd lastig te hanteren op beurzen en we besloten tot een nieuw formaat, een gecombineerde MFN-catalogus/prijslijst die opgedeeld werd in vijf deeltjes, in uitgifte gelijklopend met het verschijnen van de delen van de Michel catalogus. Later werden daar nog de overzichten van Bogus en Speculatieven aan toe gevoegd en Nico voegde daar in 2010 het overzicht van Postwaardestukken nog aan toe. In totaal dus een gedegen naslagwerk voor onze hobby en verzameldrift.
Grote problemen ontstonden met het up-to-date houden van de catalogi en dan vooral van de prijsnoteringen. Deze verschilden van uitgifte tot uitgifte van de Michel en vaak maar met een enkel dubbeltje. Veel werk voor weinig verandering. Een ander groot probleem ontstond toen midden jaren '90 vele "pudding-uitgiften" het licht zagen van "apenlanden", waarvan het enige jaren lang onmogelijk was de officieel-of-niet-status vast te stellen. Het dilemma van het wel of niet opnemen daarvan resulteerde in een langdurig uitstellen van het samenstellen van bijgewerkte exemplaren van de MFN-catalogus. Eric is door de jaren heen de nieuwtjes blijven zoeken en vermelden en als bestuur hebben we daar op een gegeven moment een beleidslijn in opgesteld. Zo melden we in ieder geval alles van belang met daarbij een vermelding of het om een al als officieel genoteerd staande, een twijfelachtige of een zekere Bogus uitgifte gaat.
Reeds een aantal keren is een begin gemaakt met het samenstellen  van nieuwe catalogus deeltjes maar steeds verzandde en strandde dat in nieuwe perikelen en kwam het niet tot een werkbaar product.

Wat wordt opgenomen in de nieuwe catalogus?
Hoewel voor de één de grens ligt bij een zichtbare rookpluim afkomstig uit de uitlaat van een net over de berg verdwenen sneeuwscooter (sneeuwscootersport is immers ook ondergebracht bij de FIM) wil een ander graag duidelijk het logo van het merk op de tank van de 2-wieler kunnen onderscheiden. Wij kiezen ervoor om de schifting aan jullie zelf over te laten en willen alles op wielen wat onder de motorfietsen geschaard zou kunnen worden in de catalogus opnemen. Oudere notaties die al in de MFN nummer reeksen voorkomen, zoals wel erg klein of onduidelijk (bijv. het Finland zegeltje) blijven gewoon deel uit maken van de catalogus. Voor wat betreft nieuwe uitgiftes willen we de notaties zoals deze in de Michel vermeld worden, blijven hanteren. Niet in de Michel wordt door de MFN als niet officieel en dus als speculatief aangemerkt. Uitgiften waar de officiële status of volgorde van emissie nog niet is vast te stellen, worden van een cursief aangegeven voorlopig volgnummer en omschrijving voorzien. Bij de landen waar deze cursieve omschrijvingen voorkomen, bestaat dus de kans dat de nummering nog eens gaat wijzigen.
Daar waar er later nog een zegel, blok of vel tussen de al bekende uitgiften gevoegd moet worden, zal deze een volgletter achter het voorliggende nummer ontvangen. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld aan de vele "verborgen" motorafbeeldingen op de Tour de France velletjes denken.
Met de komst van het internettijdperk en de geweldige hulp van de familie Essens met hun kennis van webdesign is de MFN ook daar binnengestormd (zie www.mfnl.nl) en de MFN catalogus heeft ook daar een prominente plaats veroverd.
Met alle betrokkenen hebben we daarom de koppen eens bij elkaar gestoken, hebben links en rechts eens onze vlieger opgelaten en aan jullie, onze leden (en dus onze doelgroep) gevraagd hoe jullie met de catalogus omgaan en hem gebruiken, en zijn tot een conclusie gekomen: de papieren en de digitale catalogus moeten samenwerken. De papieren catalogus blijft dus bestaan, maar ook via de website kunnen leden de catalogus (blijven) raadplegen.

De papieren catalogus
Het leek ons dat wij MFN-ers de catalogus in 95 % van de gevallen gebruiken om aan te geven en na te kijken of we een bepaald zegel, velletje of blok al in de verzamelboeken hebben zitten. We hebben dat eens getest.
Aan een aantal leden hebben we de Afrika Afars en Isas pagina voorgelegd. Als belangrijkste gegeven is de afbeelding gekozen. Als tweede scoort de datum van uitgifte. De gegeven omschrijving wordt ook als belangrijk omschreven. De drukwijze en de tanding wordt als onbelangrijk beschouwd. De prijsnotering is eigenlijk niet relevant, omdat deze prijzen altijd achter de feiten aanlopen en ook door de handel in de thematische filatelie niet meer gehanteerd worden. Thema postzegels zijn handel, en inkoop en vraag bepalen de prijs.
Voor oudere zegels kan een prijsvergelijking nog wel eens handig zijn, maar wie laat nu het Guatemala zegel nr. 1 voor 4 euro liggen omdat het in de catalogus voor nog geen 20 cent staat?? De aanvullende informatie wordt interessant gevonden en de catalogusnummers worden zelden benut.

Zegel Guatemala nr. 1 - erewacht president Ubico
Guatemala nr. 1

Samen met het gegeven dat we de opmaak van de catalogus zo willen maken dat deze ook als verzamelblad gebruikt kan worden, zijn we tot de volgende opzet gekomen:

  • Gebruikt gaat worden het computerprogramma Word. Dit omdat de meesten van ons dit programma bij aanschaf van computer meekrijgen dan wel aanschaffen en veel andere programma's een mogelijkheid bieden om Word-bestanden te converteren.
  • Per land wordt gestart op een nieuwe pagina, waarbij in de koptekst de landsnaam geplaatst gaat worden. We stappen af van het samenstellen per werelddeel omdat de Michel catalogus, die we blijven gebruiken als onze leidraad, via internet de indeling op alfabet hanteert wat best goed bevalt.
  • Per deel kunnen we (nietjestechnisch) maximaal 30 blaadjes + kaft benutten. We zullen nog even moeten zien hoe de indeling gaat worden, maar ook de papieren deeltjes gaan dus op alfabet ingedeeld worden (bijv. A t/m G, H/M, enz.).
  • Per land wordt de pagina in twee kolommen verdeeld met in de linker kolom de zegelafbeelding en in de rechter kolom de uitgiftegegevens zoals datum, MFN nr. en de omschrijving plus eventuele aanvullende informatie.
  • De druk- en tandinggegevens alsmede de cataloguswaarde verdwijnen dus in deze versie. Wel kunnen geïnteresseerden een uitdraai van alle gegevens die we bij de zegels hebben tegen kostprijs ontvangen.

De catalogus wordt opgemaakt in A4-formaat en voor het drukken gereduceerd naar A5-formaat. Bij de opmaak op A4-formaat worden alle plaatjes (zegels, blokken en vellen) op ware grootte afgebeeld, mooi voor als je deze opmaak ook als verzamelalbumblad wilt gaan gebruiken. Voor het drukken van de papieren catalogus wordt alles dus verkleind naar A5-formaat waardoor de zegelafbeeldingen ca. 30% kleiner worden. De afbeeldingen van vellen en blokken zijn voor een handzaam formaat dan nog steeds te groot. In de catalogus worden deze passend afgebeeld en als het voor de duidelijkheid nodig is, zal er een detail-afbeelding toegevoegd worden.
De kleur van de kaften wordt voor de zegelcatalogus blauw, het postzegelboekjes-overzicht gaat een gele kaft krijgen, Nico's PWS-overzicht blijft oranje en als het er ooit van komt om nog eens een Bogus en/of ander overzicht te maken wordt deze kaft rood.

Wanneer gaat-ie er dan komen?
Inmiddels is er al behoorlijk wat tijd ingestoken en naar het zich laat aanzien zal de presentatie van de papieren catalogus op het jubileumfeestje plaats gaan vinden. Dus zo rond half september.
Zoals ik het nu inschat gaat de MFN zegel- en blokkencatalogus vier deeltjes omvatten die we aanbieden voor de kopieerkosten, die ongeveer 6 euro per deeltje zullen zijn. In de volgende Nieuwsbrief zal een bestelmogelijkheid beschreven worden en als je op de jubileumviering komt, kun je hem dan (waarschijnlijk) meteen meenemen. Als je hem per post wilt ontvangen komen de verzendkosten natuurlijk wel voor je eigen rekening. Meer over het verkrijgen van de catalogus dus in de volgende Nieuwsbrief. En overigens kunnen de digitalen onder ons de bijwerkingen (voor zover dat al kan en nodig is) op de website volgen.

Wordt vervolgd.

 

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home