De klasse "Literatuur", een ondergeschoven kindje? Deel II

 

Inleidend heb ik de vorige keer al wat over literatuur tentoonstellingen verteld, en nu dan nog een klein staartje er aan vast.

Tegenwoordig is de literatuur verdeeld over drie klassen:

 • Klasse 1 = de gedrukte media
 • Klasse 2 = de elektronische media
 • Klasse 3 = de interactieve elektronische media

De eerste klasse wordt dan weer onderverdeeld in 6 rubrieken:

 • 1A Publicaties in boekvorm, losbladig of als pamflet, ter algemene informatie aan de filatelist
 • 1B Literatuur ter promotie van de filatelie of de organisatie in de filatelie
 • 1C Catalogi van algemene aard
 • 1D Specialistische research publicaties
 • 1E Publicaties ter promotie van postale historie (1D en 1E zijn in tijdschriften natuurlijk vaak gecombineerd)
 • 1F Resultaten van research, als op zich staand artikel of als reeks gepubliceerd.

Klasse 2, elektronische media, kent eveneens 6 rubrieken:

 • 2A Presentaties van filatelistisch en/of posthistorisch onderzoek
 • 2B Promotiemateriaal voor filatelie in het algemeen
 • 2C Catalogi
 • 2D Elektronische verslagen, tijdschriften of andersoortige periodieken welke de filatelie promoten
 • 2E Elektronische verslagen op organisatorisch terrein
 • 2F Researchresultaten, in de vorm van een of meerdere artikelen gepubliceerd in periodieken.

Klasse 3 wordt gevormd door de interactieve elektronische media en kent de rubrieken:

 • 3A websites die handelen over bevindingen op filatelieterreinen
 • 3B Promotionele websites
 • 3C Catalogi
 • 3D,3E en 3F zijn gelijk aan 2D tot en met 2F, echter nu dus interactief.

In de verschillende rubrieken is steeds een score van 100 punten te halen, echter per rubriek anders te verdienen. Naast een winnaar per rubriek wordt er net als bij postzegels een overall winnaar gekozen.

Wat moeten wij verzamelaars nu met zo'n tentoonstelling? Nou, het is voor ons verzamelaars belangrijk om te weten of een catalogus of anderszins verkregen informatie wel of niet betrouwbaar is, en dat wordt duidelijk als het getoetst wordt door kenners. Wij, schrijvertjes bij de MFN, halen veel van onze informatie van internet of uit de Filatelisten Bondsbibliotheek te Baarn. Voor ons is een beoordeling, een goede dan wel, van belang zodat we de gewonnen info aan jullie door kunnen vertellen met redelijke zekerheid dat deze juist is. Maar ook dan moet deze info bij tijd en wijle worden bijgewerkt, omdat er nieuwe info, zienswijzen of interpretaties aan de eerder gegeven info wordt toegevoegd.

Voorwaar zit er dus meer in geschrift dan zo op het eerste oog lijkt.

 

Hans de Kloet

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home