Privacyverklaring MFN

Doel
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de vereniging "Motor Filatelisten Nederland" (verder afgekort tot MFN) omgaat met de persoonlijke gegevens van zijn leden en eventuele andere belanghebbenden.
Verantwoordelijk voor het naleven van de privacyregels is het MFN bestuur.

Geldigheid
Bij aanmelding van nieuwe leden zal hen expliciet gevraagd worden zich akkoord te verklaren met het privacybeleid van de MFN. Voor bestaande leden wordt er van uitgegaan dat zij akkoord gaan, indien zij niet binnen 1 maand na publicatie van deze voorwaarden in de MFN mailing d.d. 25 mei 2018 bezwaar aangetekend hebben.

Persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking
De MFN verzamelt van zijn leden alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken van de vereniging, zoals vastgelegd in de MFN statuten. Deze gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum (ivm. meerderjarigheidscheck van nieuwe leden)
 • Betalingsgegevens jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (IBAN alleen op bankafschrift)

Deze gegevens worden alleen bewaard door de MFN bestuursleden, op zodanige wijze dat deze redelijkerwijs beveiligd zijn tegen onbevoegde toegang door derden.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden
De MFN geeft geen persoonsgegevens van leden door aan derden.

Privacyrechten
Ieder lid van wie persoonsgegevens zijn vastgelegd heeft het recht op:

 • Inzage
 • Rectificatie
 • Vergetelheid

Persoonsgegevens op MFN website
Op de MFN website worden geen persoonsgegevens van de leden opgeslagen. Uitzondering daarop zijn:

 • contactgegevens van de bestuursleden
 • de door leden zelf geplaatste advertenties, waarin contactgegevens vereist zijn voor eventuele belangstellenden; deze gegevens zijn alleen zichtbaar na inloggen op de website, en daardoor alleen toegankelijk voor MFN leden en eventuele andere belanghebbenden (zulks ter beoordeling door het bestuur)
 • eventueel door leden zelf vermeldde eigen contactgegevens in door hen ter publicatie ingestuurde stukken

Wachtwoorden voor inloggen op de website worden alleen in gecodeerde vorm opgeslagen. Dit betekent dat wachtwoorden door niemand te lezen zijn.

Cookies op MFN website
Op de MFN website wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde Cookies (kleine, gegevens bevattende bestanden) waarvoor volgens de zogenaamde "Cookiewet" toestemming gevraagd moet worden (met name tracking- en advertentiecookies).
Er wordt alleen gebruik gemaakt van 1 functionele Cookie om bij te houden dat de gebruiker heeft ingelogd. Voor functionele cookies hoeft volgens de Cookiewet geen toestemming gevraagd te worden.

Registratie gebruik MFN website
Ter controle op misbruik van en inbraakpogingen op de MFN website worden enkele gegevens van de websitegebruikers geregistreerd:

 • Datum en tijd van inloggen, inclusief inlognaam
 • Aantal mislukte inlogpogingen sinds de laatste keer succesvol inloggen, inclusief inlognaam
 • Soms, gedurende beperkte tijd, het moment van opvragen van een bepaald bestand of reeks bestanden, en het IP-nummer plus providernaam van de aanvrager

Er zullen nooit gegevens worden opgeslagen waaruit direct is te herleiden wie welke bestanden opgevraagd heeft.
Gebruikersgegevens van de website zijn alleen toegankelijk voor de webbeheerders, en zullen niet ter beschikking gesteld worden van derden.

Verzending e-mail nieuwsbrieven
De MFN behoudt zich het recht voor om als service aan de leden en andere belanghebbenden per e‑mail nieuwsbrieven met niet-commerciële inhoud te versturen.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van mailing service provider "MailChimp". Deze krijgt alleen het e‑mailadres van geadresseerden ter beschikking. Geadresseerden kunnen zich zelf eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief door aanklikken van de daarvoor bedoelde link onderin de nieuwsbrief.
Voor het privacybeleid van MailChimp wordt verwezen naar de website van deze serviceprovider (www.mailchimp.com).

Verwijderen persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 2 jaar na beëindiging lidmaatschap.


Voor verdere vragen met betrekking tot het privacybeleid van de MFN wilt, kunt u contact opnemen met de secretaris.

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home